CPiTT SGH dołącza do PACTT

Niezmiernie miło jest powitać w naszym gronie Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To już 67 członek naszego Porozumienia.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH świadczy usługi komercyjne w zakresie sporządzania ekspertyz, opinii, analiz, prowadzenia badań rynkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego. CPiTT bazuje na potencjale kadrowym, intelektualnym oraz infrastrukturze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – najstarszej i najbardziej renomowanej uczelni ekonomicznej w Polsce​.Badania

Badania komercyjne z praktycznie wszystkich dziedzin ekonomii, finansów i zarządzania. Wykorzystujemy najnowsze dostępne metody i narzędzia analityczne. Eksperci z SGH każdorazowo dostosowują metodykę badawczą do indywidualnych potrzeb klienta. 

Ekspertyzy

Opinie eksperckie specjalistów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie charakteryzują się precyzją, jakością oraz najwyższym poziomem merytorycznym. Logo SGH jest synonimem wiarygodności naszych ekspertyz. 

Consulting

Usługi consultingowe świadczone przez uczelnie są powszechnie stosowaną praktyką w krajach wysoko rozwiniętych. Są one alternatywą dla usług świadczonych przez wiodące firmy doradcze.

 Zakres usług:

 • DODADZTWO FINANSOWE
 • BADANIA I ANALIZY RYNKOWE
 • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
 • INNOWACJE I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • STRATEGIA ZARZADZANIA
 • ZARZĄDZANIE IT
 • ANALIZY ILOŚCIOWE
 • MARKETING I SPRZEDAŻ
 • PRAWO I PODATKI
 • WSPARCIE JEDNOSTEK ADMINISTRACJI
Osoba do kontaktu:
Mirosław Łukasiewicz
tel. +48 731 061 338
e-mail; mlukasze@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/cpittObserwujcie naszą stronę. Już wkrótce informacje o kolejnych CTTach, które dołaczają do PACTT.