CWGITT Politechniki Łódzkiej akredytowanym Ośrodkiem Innowacji

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej PACTT) otrzymał przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju status akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Efektem przyznania akredytacji będzie rozszerzenie aktualnej oferty usług naukowo-badawczych dla przedsiębiorców dofinansowanych z programów UE.

 Akredytacja została przyznana na okres 2 lat począwszy od dnia 16 stycznia br.

Akredytacja ta potwierdza wysokie kompetencje CWGITT PŁ i jest gwarancją najwyższej jakości usług świadczonych przez ekspertów Politechniki Łódzkiej.