Eksperci Banku Światowego na UŁ o innowacjach

Na Uniwersytecie Łódzkim miały miejsce warsztaty, które były częścią misji Banku Światowego realizowanej w województwie łódzkim, śląskim oraz podlaskim w ramach projektu Komisji Europejskiej „Catching-Up Regions”. Miały one na celu pomoc w wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju lokalnych systemów innowacyjnych zwracając szczególną uwagę na rolę ośrodków badawczych pochodzących z tych regionów.

W wydarzeniu brało udział kilkanaście wybranych zespołów badawczych między innymi z uczelni, których centra transferu technologii są członkami PACTT:
  • Uniwersytet Łódzki,
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Politechnika Łódzką,
  • Uniwersytet Medyczny z Białegostoku.
Zespoły badawcze zaproszone do udziału w wydarzeniu w warsztatach realizują projekty badawcze o znaczącym potencjale komercyjnym.

Podczas warsztatów naukowcy wspólnie z ekspertami pracowali nad zwięzłym i jasnym opisem produktów będących rezultatem prac badawczych, ich konkurencyjnością rynkową, zdefiniowaniem potencjalnych klientów oraz strategią pozyskiwania inwestorów do realizacji dalszych badań lub dalszej komercjalizacji produktów.

Pełna informacja na stronach Uniwersytetu Łódzkiego