Inkubator Innowacyjności 2.0 wsparcie dla współpracy nauka-biznes

38 członków PACTT w 24 konsorcjach uzyskało dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności 2.0

Inkubator Innowacyjności 2.0

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych oraz prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. W zamierzeniu MNiSW jego realizacja powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływ na rozwój innowacyjności, także wzmocnić współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wsparcie jest przeznaczone dla jednostek zajmujących się czynną komercjalizacją wiedzy i technologii do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wsparcie dla współpracy

W ramach trzymanych projektów m. in. będą: inicjowane i wzmacniane kontakty pomiędzy środowiskami naukowymi a otoczeniem gospodarczym, wykonywane analizy potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz zostaną wycenione prawa własności intelektualnej.
Ważnym elementem projektów realizowanych przez centra transferu będą również granty przedwdrożeniowe do kwoty 100 000 PLN.


Najwyżej ocenione wnioski złożyły:


Pełna lista rankingowa konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0