Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 3-cią jednostką z PAN wstępującą do PACTT

Niezmiernie miło jet nam powitać wśród członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii kolejną jednostkę reprezentującą Polską Akademię Nauk — Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Sekcja Transferu Technologii (TT), Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami wspiera badania o charakterze innowacyjnym w Instytucie Nenckiego, popularyzuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz dobre praktyki procesu komercjalizacji odkryć naukowych wśród pracowników i doktorantów Instytutu. Nasza Sekcja pomaga w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów innowacyjnych oraz wspiera naukowców podczas procesu uzyskania ochrony patentowej wynalazków. Sekcja TT przeprowadza, między innymi, wstępną ocenę komercyjnego potencjału projektów.

Ponadto, Sekcja TT działa jako punkt kontaktowy dla partnerów przemysłowych.

O przystąpieniu do PACTT zadecydowała chęć nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń mającej na celu zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym a przedstawicielami biznesu - mówi Anna Bieńkowska, Starszy specjalista ds. komercjalizacji i wdrożeń.


nencki-logo_pol-768x155jpg

W ostatnim okresie swój akces do PACTT zgłosiły 4 nowe jednostki. Oprócz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN były to (w kolejności zgłoszeń):
  • Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
  • Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.