Kolejne uczelnie reprezentowane w PACTT

PACTT bogatszy o nowych członków! Dołączyły do nas 2 kolejne jednostki zajmujące się transferem technologii. Są to Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Komercjalizacja wiedzy i technologii i współpraca z gospodarką stanowi ważną część misji Wyższej Szkoły Gospodarki jako uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Struktura i koncepcja komercjalizacji w autorskim modelu InLAB została opracowana w ramach projektu „InLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” realizowanego w partnerstwie ponadnarodowym z Uniwersytetem Laurea i zakładała zaadaptowanie rozwiązań stosowanych w Finlandii.

Kluczową jednostką koordynującą działania komercjalizacyjne Wyższej Szkoły Gospodarki jest Kreator Innowacyjności WSG, którego zadaniem jest aktywna współpraca z partnerami biznesowymi, dzięki czemu nowoczesne rozwiązania znajdują praktyczne zainteresowanie zarówno w sferach biznesu, jak i nauki.

W skład Kreatora Innowacyjności WSG wchodzą:

  • Centrum Transferu Technologii InLAB,
  • Laboratorium InLAB – akredytowany wykonawca usług proinnowacyjnych,
  • Platforma Przedsiębiorczości Akademickiej.


Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego

CTT Uniwersytetu Wrocławskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną Uchwała Senatu UWr z dnia 20 czerwca 2018 r., jednakże funkcjonującą faktycznie dopiero od 1 marca 2019 r., w związku z powołaniem pierwszego dyrektora CTT.

Zadaniem Centrum jest koordynacja procesów związanych z komercjalizacją wyników i stymulowanie rozwoju potencjału B+R na Uniwersytecie, który jest jedną z najlepszych uczelni akademickich w Polsce, a do tej pory (jako już nieliczny) nie posiadał takiej jednostki. Zadania związane z komercjalizacją bezpośrednią były zlecane Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., utworzonej w wyniku realizacji fazy A projektu SPIN STARTER (projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „SPIN-TECH”).
Największym wyzwaniem stojącym przed nowym CTT jest opracowanie odpowiednich procedur, pozwalających na sprawne zarządzanie własnością intelektualną w Uczelni, a także wzmacniających zaufanie naukowców do procesów komercjalizacji.


Dołącz do PACTT

Czekamy na kolejne CTTy i biura z jednostek naukowych zajmujące się komercjalizacją.
Jak to zrobić? Jesteś 2 kroki od zostania członkiem PACTT.