Konferencja PACTT i PSC w Warszawie - podsumowanie

W dniach 13-15 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centra Transferu Technologii trzech Uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja ta stanowi jeden z elementów ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych 66-ciu jednostek naukowych w Polsce. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób

Podczas konferencji omawiano m.in.:
  • wpływ działalności naukowej na gospodarkę oczami CTT,planowane inicjatywy MIR w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań,
  • wpływ działalności CTT na polską naukę oczami MNiSW,
  • własność intelektualna jako istotny składnik majątku organizacji,
  • wsparcie transferu technologii z nauki do gospodarki przez MNiSW,
  • podsumowanie programów: „Inkubator Innowacyjności +” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”,
  • modelowy profil kompetencyjny personelu odpowiedzialnego za komercjalizację wiedzy,
  • leki, wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety — ogólne wymagania regulatorowe dotyczące rozwoju produktu,
  • standaryzacja kompetencji menadżerów transferu wiedzy i aktualne programy wspierania działań w zakresie transferu wiedzy w Europie,
  • sesja dobrych i złych praktyk.
Konferencja Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii 02jpg
Konferencja Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii 04jpg
Konferencja Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii 11jpg
Konferencja Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii 16jpg
Konferencja Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii 19jpg

Źródło i zdjęcia: https://ctt.wum.edu.pl/