Meteo.pl - wysokorozdzielcza prognoza pogody dla Biznesu (PACTT na Impact'18)

Meteo.pl to od wielu lat popularny i ceniony portal z prognozą pogody, który przygotowuje ofertę dla partnerów biznesowych. W wyniku integracji technologii HPC (High Power Computing), modelowania matematycznego oraz wiedzy i doświadczenia w zakresie klimatologii i meteorologii powstaje produkt w postaci wysokorozdzielczej prognozy pogody. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie wartości parametrów meteorologicznych (ponad 300 parametrów różnego typu) dla wybranych lokalizacji i wysokości oraz budowanie produktów i usług odpowiadających potrzebom wybranych grup odbiorców i branż.

Dzięki nowej funkcjonalności Meteo.pl będzie możliwe:

  • efektywne planowanie i zarządzanie procesami w firmach i instytucjach uzależnionymi od warunków meteorologicznych,
  • ograniczenie ryzyka generowanego przez zjawiska pogodowe,
  • możliwe zapobieganie i przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym,
  • dostęp do prostego w obsłudze i niedrogiego w eksploatacji narzędzia przewidywania zjawisk pogodowych wysokiej jakości,
  • możliwość korzystania z wysokorozdzielczych prognoz za pośrednictwem różnego typu mediów i kanałów dostępu;
  • możliwość automatyzacji monitorowania prognoz dzięki alarmom i raportom,
  • dostęp do specjalistycznych narzędzi o unikatowej w skali regionu funkcjonalności (serwis przymrozkowy i bilansu wodnego),
  • dostęp do unikatowych funkcjonalności jak konsulting synoptyczny zwiększający użyteczność informacji o prognozie pogody.
Spotkaj się z zespołem twórców w strefie SciTech Poland