PACTT na sesji "Fizyka - Przemysł - Innowacje"

45 Zjazd Fizyków Polskich to spotkanie naukowców z różnych gałęzi fizyki. Biorą w nim udział nauczyciele fizyki, przedstawiciele przemysłu i instytucji finansujących badania naukowe i ich wdrożenia, a także studenci, uczniowie oraz pasjonaci fizyki.

W tym roku wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter ze względu na inaugurację obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz 100-lecie fizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Z punktu widzenia PACTT szczególną sesją będzie "Fizyka - Przemysł - Innowacje", którą organizuje CITTRU UJ w ramach działalności naszego Porozumienia w dniach 16 i 17 września 2019 roku. Będą to 2 dni wydarzeń, których tematem przewodnim będzie współpraca między nauką a przemysłem, nastawiona na rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii.

Na sesję "Fizyka - Przemysł - Innowacje" składać się będą wystąpienia pracowników naukowych uczelni oraz osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach. Myślimy, że będzie to także doskonała okazja, aby firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i najnowszą ofertę, która wykorzystuje zaawansowane technologie.


Więcej informacji na temat sesji Fizyka - Przemysł - Innowacje.