PACTT partnerem merytorycznym konferencji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii zostało partnerem konferencji  "Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu', która odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. w Warszawie

Tematyka

Tematem dwóch sesji będą:
  • Perspektywy współpracy przedsiębiorstw i uczelni w świetle Konstytucji dla Biznesu i Konstytucji dla Nauki – Czy nowe otoczenie prawne stanowi solidny fundament do efektywnej współpracy nauki i biznesu
  • Doświadczenia współpracy nauki i biznesu oraz instrumenty wspierające transfer technologii i komercjalizację

Miejsce wydarzenia

Konferencja Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska (PACTT)
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Organizator wydarzenia

Organizatorem jest stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G), które powstało jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych tworzonych poprzemianach 1989 r. Inicjatorem powołania Forum, wzorowanego częściowo na amerykańskim Business-Higher Education Forum, był Prof. Marek Dietrich, Rektor Politechniki Warszawskiej. PFA-G jest stowarzyszeniem powołanym przede wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym.

Pozostałe cele i zadania Forum to:
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy szkolnictwa wyższego i gospodarki;
  • stymulowanie programów badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspieranie uczelni prowadzących te badania;
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw high-tech, a także przepływu nowoczesnych technologii i ułatwiania przedsiębiorstwom dostępu do osiągnięć badawczych.

PFAGjpg