Podpisano akt założycielski Fundacji PACTT!

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie podpisano akt założycielski Fundacji PACTT, której głównym celem ma być wsparcie działalności "Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii".

Do zadań fundacji będzie należało:

  • integracja środowiska zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • realizacja innych działań na rzecz i w interesie „Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii”.

Fundatorzy: 

Robert Dwilinski (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski), 
Grzegorz Kierner (Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Łódzka), 
Bartlomiej Grobelski (UMED Sp. z o.o.), 
Krzysztof Maternicki (Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), 
Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski), 
Iwona Gawrycka (Centrum Transferu Wiedzy, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),
Anna Grzegorczyk (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
Damian Kuźniewski (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska), 
Agnieszka Krochmal-Wegrzyn (NanoTechIP sp. z o.o.),
Marek Godlewski (NanoTechIP sp. z o.o.).