Program VI Ogólnopolskiej Konferencji PACTT

VI Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

Organizator: Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii
Współorganizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)
Termin: 21 – 23 listopada 2018 r.
Miejsce: Poznań

Biuro Konferencji: Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań

Osoby kontaktowe (sprawy merytoryczne):
Jacek Wawrzynowicz (tel. 61 846 62 69, mail: ciitt@up.poznan.pl)
Izabela Pietrzak-Abucewicz (tel. 61 846 62 64, mail: ipa@up.poznan.pl)

Osoby kontaktowe (sprawy organizacyjne):
Ewa Matuszak (tel. 61 846 62 67, mail: ciittupp@gmail.com)
Anna Domasłowska (tel. 61 846 62 63, mail: ciittupp@gmail.com)
Karolina Błoch (tel. 61 846 62 70, mail: ciittupp@gmail.com)

pactt-poznan-logajpg

Środa, 21 listopada 2018 r.

Konferencja podsumowująca wyniki projektu w ramach programu MNiSW pn. Dialog InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką

09:30-10:45
Rejestracja, powitalna kawa

10:45-11:00
Otwarcie Konferencji
Władze UPP

11:00-11:15
Wyniki projektu pt. InnCOM_PULS –instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką
Jacek Wawrzynowicz (UPP)


11:15-13:00
Modele relacji w zakresie praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnią wyższą a studentem i doktorantem
Izabela Pietrzak-Abucewicz (UPP)

13:00-14:00
Obiad

14:00-16:00
Warsztaty z funkcjonalności i obsługi aplikacji pn. IP_ PULS – narzędzia komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji
Jacek Wawrzynowicz (UPP), Piotr Sajna (UPP)

16:00-16:15
Przerwa kawowa

16:15-17:00
Warsztaty z funkcjonalności i obsługi portalu pn. InnCOM_PULS – model otwartych innowacji, transakcji, promocji i wymiany doświadczeń
Jacek Wawrzynowicz (UPP), Piotr Sajna (UPP)

17:00-17:45
Warsztaty – narzędzie benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji prowadzonych przez centra transferu technologii
Piotr Sajna (UPP), Jacek Wawrzynowicz (UPP)


od 19:00
Kolacja + bankiet

Czwartek, 22 listopada 2018 r.

VI Ogólnopolska Konferencja PACTT

07:00-09:00
Śniadanie

09:00-09:15
Otwarcie Konferencji PACTT. Przedstawienie nowych członków
Rada PACTT

9:15-9:40
Studia przypadków komercjalizacji - Wynagrodzenie twórców komercjalizowanych wyników badań: sposób wypłaty oraz podział
Anna Grzegorczyk (UMCS), Krystian Gurba (UJ)

9:40-10:00
Studia przypadków Komercjalizacji - Wiedza wnoszona, wiedza wytworzona w projekcie komercjalizacyjnym
Tomasz Marciniszyn (PWr), Jacek Firlej (PWr)

10:00-10:15
Przerwa kawowa

10:15-11:30
Program MNiSW – Inkubator Innowacyjności+: dotychczasowe osiągnięcia polskich CTT, kontynuacja programu + 15 minut dyskusji
Andrzej Kurkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW

11:30-12:00
Planowane inicjatywy MIR w zakresie współpracy nauki i przemysłu + 15 minut dyskusji
Katarzyna Kaczkowska (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

12:00-13:00
Znaczenie komercjalizacji w polityce naukowej i innowacyjnej państwa. Dyskusja.
Moderator: Damian Kuźniewski Katarzyna Kaczkowska (MIR), Andrzej Kurkiewicz (MNiSW)
Gabriela Konopka-Cupiał (UJ), Tomasz Stypułkowski (PSC)

13:00-14:00
Obiad

14:00-14:20
Studia przypadków komercjalizacji - Ujęcie i rozliczenie kosztów nabycia prototypu i dalszych badań nad technologią w nim zawartą
Tomasz Marciniszyn (PWr), Jacek Firlej (PWr)
14:20- 14:40
Studia przypadków Komercjalizacji - Pierwszy technologiczny Start-Up UJD
Krzysztof Maternicki (UJD)
14:40:15:00
Studia przypadków Komercjalizacji – Sprzedaż technologii, a rozliczenie kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją
Krzysztof Raszplewicz (PW), Katarzyna Podyma-Różak (PW)

15:00-15:20
"Fizyka-Przemysł-Innowacje" - informacja o konferencjach branżowych w 2019 roku
Gabriela Konopka-Cupiał (UJ)

15:20-16:00
Przerwa kawowa

16:00-17:00
Bieżące działania i wyzwania spółek celowych w kontekście ustawy 2.0 i współdziałania z CTT
Tomasz Stypułkowski (Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych- PSC), Damian Kuźniewski (PG, PACTT)

19:00-20:00
Kolacja

od 20:00
Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu + koktajl

Piątek, 23 listopada 2018 r.

VI Ogólnopolska Konferencja PACTT

08:00-09:00
Śniadanie

09:00-11:00

Sprawozdanie z działalności PACTT:

- Ewaluacja jakości działalności naukowej, Polon – sprawozdanie grupy roboczej
Gabriela Konopka-Cupiał (tbc)
- Opinie PACTT w zakresie projektów ustaw i rozporządzeń
Krystian Gurba
- Inkubator Innowacyjności, Warsztaty Design Thinking MPiT
Anna Grzegorczyk, Tomasz Marciniszyn
- Działalność PACTT w ASTP
Krystian Gurba
- Portal pactt.pl: aktualności, baza ofert
Paweł Płatek
- Współpraca PACTT z IMPACT
Paweł Płatek
- Fundacja PACTT, rozwój modelu one-stop-shop – stan obecny i plany- Robert Dwiliński
Robert Dwiliński
- Dobre praktyki w umowach komercjalizacyjnych ( wzór włoski)
Krzysztof Maternicki (tbc)
- RODO a działalność PACTT
Anna Grzegorczyk
- inne sprawy
członkowie PACTT

11:00-11:15
Przerwa kawowa

11:00-12:30
Dalsze plany i działania PACTT. Dyskusja. Sprawy bieżące
Andrzej Małkowski + członkowie PACTT

12:30-13:30
Obiad

14:15-16:00
Rogalowe Muzeum Poznania
Opcja dla chętnych