SABUVIS – ławica pojazdów biomimetycznych do zadań wstępnego rekonesansu (PACTT na Impact'18)

Pierwsze w Polsce prototypy autonomicznych pojazdów podwodnych („CyberRyba”, „Śledzik”, „SABUVIS”) z napędem falowym przeznaczonych do realizacji zadań podwodnej inspekcji. Pojazdy wykorzystują napędy imitujące sposób poruszania się ryb przy wykorzystaniu sztucznych płetw oraz zbiornika balastowego pełniącego funkcję sztucznego pęcherza pławnego. Dzięki braku użycia pędników śrubowych pojazdy w trakcie ruchu generują mniejszy poziom hałasu niż klasyczne pojazdy podwodne o zbliżonych gabarytach. Pojazdy mogą zostać zaprogramowane w celu realizacji autonomicznego ruchu po zadanej trajektorii z omijaniem stacjonarnych przeszkód oraz możliwością rejestracji sygnałów sonarowych i wideo.

Autonomiczne pojazdy podwodne z napędem falowym są przeznaczone do wykorzystania w zadaniach militarnych związanych z pracą jednostek specjalnych jednak nie ogranicza to ich użycia.

Potencjalnym odbiorcą mogą być firmy i instytucje jak również klienci indywidualni realizujący wszelkiego rodzaju prace inspekcyjne pod wodną. Zwłaszcza w akwenach chronionych lub zanieczyszczanych. Do prac tego typu można zaliczyć: badania fauny i flory, badania archeologiczne, poszukiwanie niebezpiecznych ładunków lub ciał osób zaginionych, inspekcji obiektów oceanotechnicznych lub kadłubów statków itp. Klienci indywidulani mogą być zainteresowani wykorzystaniem pojazdów biomimetycznych do nagrywania podwodnych scen z miejsc odwiedzanych w trakcie wakacyjnych podróży – zwłaszcza, gdy pojazd nie będzie płoszył podwodnej fauny.

Spotkaj się z zespołem twórców w strefie SciTech Poland