System nawigacji wewnątrz-budynkowej dla służb pożarniczych (PACTT na Impact'18)

System, który pozwala na określenie pozycji człowieka w budynku bez użycia zewnętrznej infrastruktury (tj. GPS, WiFi, Beacons, itp.). Działa w oparciu o sensory inercyjne montowane w obuwiu, pojedynczą kotwicę radiową operującą w ultraszerokim paśmie i modelowanie sztucznego pola magnetycznego.

System nawigacji wewnątrz-budynkowej pozwala na ustalenie pozycji ratowników służb pożarniczych w budynkach objętych działaniami ratunkowo-gaśniczymi, w których w większości przypadków inne sposoby ustalenia pozycji są niemożliwe. Pozawala również na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków oraz na lepszą koordynacje działań dzięki zwiększeniu oglądu sytuacyjnego przez dowódce.

Wstępne testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wykazały, że czas wycofania został zmniejszony o połowę (w eksperymencie z ~8 minut do ~4 przy półgodzinnym zapasie tlenu w aparacie tlenowym) – jest to istotne zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań.

Zobacz film promocyjny.

Spotkaj się z zespołem twórców w strefie SciTech Poland.