Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skomercjalizowało preparat dla pszczół opracowany w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności +".

Czytaj Więcej