Zapraszamy na Forum Biznes-Nauka Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej (07.11.18 r.) w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, którego organizatorem jest Uniwersytet Śląski (PACTT).

Czytaj Więcej