21 czerwca 2018 roku zawarta została umowa przeniesienia praw do wynalazku pt. „Nanokapsuła do przenoszenia związku lipofilowego i sposób jej wytwarzania”, który został opracowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj Więcej