Twoje zdanie na temat Ekosystemu Innowacji w Europie jest ważne

Ankieta jest jednym z elementów szerokich konsultacji przeprowadzonych przez grupę zadaniową ds. Ekosystemów innowacji Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Respondenci mają czas do 31 stycznia 2020 r. na przesłanie odpowiedzi.

We wniosku dotyczącym kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, określającym priorytety UE i finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2021–2027, Komisja Europejska po raz pierwszy włączyła sekcję dotyczącą europejskich ekosystemów innowacji w ramach filaru III „Horizon Europe” z proponowanym budżetem w wysokości 500 mln EUR.

Wyniki tego kwestionariusza zostaną przeanalizowane i podsumowane w raporcie podsumowującym, a następnie przedstawione na konferencji w dniu 18 lutego 2020 r. reprezentatywnej grupie podmiotów europejskich ekosystemów innowacji. Wyniki zostaną wykorzystane w przygotowaniu kolejnego programu prac dotyczącego ekosystemów innowacji na 2021 r. oraz pomogą ustalić priorytety działań, w tym ukierunkowane kwestie, narzędzia wdrażania, kluczowe podmioty i oczekiwany wpływ.Wypełnij raport już teraz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/innovation_ecosystems_europe_2019