V Ogólnopolska Konferencja PACTT – relacja

Chęcińskie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 18-20 kwietnia br. gościło V Ogólnopolską Konferencję PACTT. Jej organizatorem był Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) to organizacja zrzeszająca wyspecjalizowane komórki akademickie zajmujące się szeroko pojętą komercjalizacją nauki z przeszło 50 uczelni wyższych. Do ich kompetencji należy m.in. promowanie dorobku naukowego w świecie biznesu, nawiązywanie kontaktów z inwestorami z sektora przedsiębiorstw, czy wsparcie naukowców w pozyskaniu ochrony patentowej. PACTT buduje płaszczyznę dialogu między środowiskami akademickimi i przedsiębiorstwami komercyjnymi. Tegoroczna konferencja w Chęcinach była wspaniałą okazją do spotkania przedstawicieli obu środowisk i wymiany doświadczeń oraz wzajemnych oczekiwań.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju) oraz liczni przedstawiciele akademickich ośrodków transferu technologii, a także przedstawiciele przedsiębiorstw. Wśród nich m.in. Michał Kurzelewski z farmaceutycznej firmy Pfizer, która jest pierwszym strategicznym partnerem PACTT. Na konferencję przybyli zarówno przedstawiciele firm globalnych, spółek skarbu państwa, jak i średnich i małych firm oraz start-upów. Nad całością wydarzenia czuwał organizator i gospodarz konferencji – Uniwersytet Warszawski, którego przedstawiciel zasiada w Radzie PACTT.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był kwestii promowania innowacyjności przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki m.in. programowi Inkubator Innowacyjności +, czy też powstającej obecnie Ustawie 2.0, która jest bardzo ważna dla środowiska akademickiego. Istotnym zagadnieniem, które przebijało się w wystąpieniach jest potrzeba współpracy nauki i biznesu. Polska gospodarka powinna rozwijać się i wykorzystywać w tym celu badania naukowe. Fundacja Inventity zaprezentowała raport dotyczący transferu technologii w Polsce.

Checiny_01jpg

Uczestnicy konferencji mogli także posłuchać o doświadczeniach przedsiębiorców, którzy już współpracują z zespołami naukowymi, a także poznać ich obecne potrzeby w tym zakresie. Michała Kurzelewskiego z firmy Pfizer, która od początku tego roku jest pierwszym strategicznym partnerem zrzeszenia, omówił model współpracy z PACTT. Zwrócił także uwagę na najważniejszą z zalet Porozumienia z punktu widzenia przedsiębiorcy – ideę „jednego okienka”. Pozwala ona firmom w sposób prosty i wygodny zapoznać się z osiągnięciami naukowców rozproszonych w dzieciątkach ośrodków akademickich w całej Polsce, co pozwala znacznie łatwiej odkryć korzystne rozwiązania niosące realne korzyści dla każdej firmy, rozwiązania, które tylko czekają na możliwość praktycznego wykorzystania.

Z perspektywy uczelni i pracujących w nich naukowców, PACTT zwiększa szanse na przyciągnięcie inwestorów i partnerów zlecających zamówienia na konkretne prace naukowe. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku mniejszych ośrodków akademickich, którym brakuje doświadczenia we współpracy ze środowiskami biznesowymi i komercjalizacji osiągnięć naukowych. PACTT ułatwia im to zadanie udostępniając własne kontakty i udzielając wsparcia w całym procesie.

Checiny_02jpg

Drugi dzień konferencji obfitował w prezentacje dotyczące problemów i wyzwań transferu technologii oraz współpracy sektorów naukowego i biznesowego. Przedstawiciele uczelni z całej Polski, m.in. z Wrocławia, Łodzi, czy Gdańska, prezentowali zagadnienia dotyczące strategii komercjalizacji i modeli finansowania, dobrych praktyk w działalności spółek spin-off, czy badań patentowych, które są ważnym elementem wspomagającym proces kreowania innowacji. Paweł Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił także narzędzie, jakim jest baza ofert i CRM dla PACTT. Pozwala ona na połączenie zawartości kilkudziesięciu wyszukiwarek odkryć naukowych pod jednym wspólnym szyldem: oferta.pactt.pl. Pozwoli to ujednolicić nie tylko sposób wyszukiwania ofert, ale też ich prezentacji oraz ułatwi poszukiwanie nowych rozwiązań potencjalnym inwestorom, a wspólny, jednolity CRM usprawni pracę brokerów technologii.

W trzecim dniu konferencji zaprezentowano działalność inkubatorów działających przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Warszawskiej, a podsumowanie wydarzenia połączono z wybraniem nowych członków Rady PACTT.

Dodatkowo każdy dzień konferencji zakończony był miłym akcentem w postaci przedstawienia w Teatrze Grodzkim, zwiedzania ruin zamku, a ostatniego dnia – warsztatów geologicznych w kamieniołomie.