Warsztaty i wizyty studyjne w Warszawie

W dniach 4-5 października w Warszawie miały miejsce warsztaty dla członków PACTT oraz wizyty studyjne w warszawskich Centrach Transferu Technologii.

Pierwszego dnia przedstawiciele CTT-ów z całej polski gościli w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota w Warszawie. Warsztaty rozpoczęły się szkoleniem z oferty PACTT dla Biznesu oraz w drugiej części dnia wypracowaniem efektywnych wzorców postępowania w polskim systemie transferu technologii.

One Stop Shop - system kompleksowej obsługi biznesu

One stop shop to unikatowa oferta skierowana do świata biznesu łącząca go bezpośrednio i kompleksowo ze światem nauki za pośrednictwem brokerów, którzy jako dedykowani opiekunowie firm zbierają dane o dostępnych patentach i dokonanych odkryciach. Na podstawie zidentyfikowanych przez przedstawiciel partnerów biznesowych preferencji i oczekiwań przedsiębiorstw brokerzy przygotowują zbiorcze i dopasowane do preferencji firm prezentacje w celu wybrania do dalszego finansowania potencjalnych projektów rozwiązujących potrzeby Biznesu.

W trakcie warsztatów brokerzy technologii z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW (M. Majewska, A. Dąbrowski, G. Ejchart, P. Płatek) prezentowali swoje doświadczenia z rozmów zarówno z przedstawicielami wielkich międzynarodowych koncernów jak również dużych polskich firm. Wymiana doświadczeń i uwag pozwoli w najbliższej przyszłości brokerom technologii PACTT na skuteczne oferowanie usługi One Stop Shop.

Więcej informacji o One Stop Shop: Oferta dla Biznesu.

Wzorce postępowania w polskim systemie transferu technologii

Były to zajęcia warsztatowe skierowane do pracowników Centrów Transferu Technologii (członków PACTT): brokerów technologii, prawników, naukowców. Poprowadził je K. Maternicki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Słuchacze podzielili się na 4 grupy, które przedstawiły propozycje w następujących obszarach tematycznych:
  1. Zagadnienia prawne, własność intelektualna, sprawy administracyjne,
  2. Współpraca w ramach PACTT,
  3. Przedsiębiorczość akademicka,
  4. Promocja PACTT.
W najbliższym czasie zostaną opracowane wnioski z odbytych warsztatów i przedstawione na najbliższej konferencji PACTT w Poznaniu w dniach 21-23.11.2018 r.

Wizyty studyjne

W kolejnym dniu miały miejsce wizyty studyjne uczestników warsztatów w 4 warszawskich CTT-ach:
  1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW
  2. Centrum Transferu Technologii, Instytut Fizyki PAN
  3. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
  4. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW

PW-wizyta-studyjnajpgCZIiTT Politechnika Warszawska - jedna z prezentacji podczas wizyty studyjnej