Wydarzenia u członków PACTT - 3 wynalazki z UKW nagrodzone!

Wielki sukces odnotowali naukowcy - innowatorzy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach, aż 3 wynalazki trzech zespołów UKW zostały nagrodzone!

Wszystkie 3 wynalazki powstały lub rozwijają się dzięki grantom przedwdrożeniowym z projektu Inkubator Innowacyjności +.

Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr Zbigniew Szczepański (wszyscy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Aleksander Goch, dr Emilia Mikołajewska (wszyscy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - za opracowanie drukowanego w technologii 3D egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem sił kończyn górnych otrzymali aż trzy nagrody:

  • Grand Prix,
  • Nagrodę Platynową (wraz z dyplomem Ministra Inwestycji i Rozwoju),
  • Nagrodę Specjalną przyznaną przez delegację Chorwacji.

nagroda_UKWjpg

Zespół w składzie: dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. oraz mgr Zbigniew Szczepański (obaj: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) otrzymał Złoty medal za opracowanie światłoutwardzalnych implantów stomatologicznych.

Zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw., mgr inż. Marcin Borowicz, prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński, dr inż. Joanna Liszkowska, mgr inż. Ewa Tomaszewska (wszyscy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) otrzymał Złoty medal za opracowanie proekologicznej technologii przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli(kwasu mlekowego) [PLA, polilaktyd] jako alternatywnego surowca poliolowego do produkcji poliuretanów przeznaczonych dla branży budowlanej.

Targi INTARG mają charakter interdyscyplinarny - prezentują szeroki wachlarz nowości w obszarze ekologii, medycyny czy IT, a także nowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, jak również przedmioty codziennego użytku. W Targach uczestniczą przedsiębiorstwa innowacyjne, klastry technologiczne, start-upy, instytucje ze sfery nauki (wspierające ją i współpracujące z nauką) z Polski i z ponad 20 krajów świata. Wsparcie imprezy przez ważne instytucje szczebla krajowego i regionalnego oraz współpraca z mediami zapewnia nagłośnienie wydarzenia w środowiskach gospodarczych i biznesowych.

targi-UKWjpg