Wydarzenia u członków PACTT - Sukcesy zespołów naukowych z UTP i UKW w Bydgoszczy

Nagrody dla zespołów naukowych z UTP w Bydgoszczy na Japan Design, Idea & Invention Expo w Tokio, Silicon Valley International Invention Festival 2018 w USA oraz na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach dla zespołów z UTP i UKW.


Japan Design, Idea & Invention Expo

W dniach 3-5 sierpnia 2018 r. odbyły się targi Japan Design, Idea & Invention Expo w Tokyo Internetioal Exhibition Centre, znanym również jako Tokyo Big Sight. Głównym celem Japan Design, Idea & Invention Expo jest wymiana pomysłów i poglądów wśród uczniów różnych instytucji szkolnictwa wyższego, naukowców oraz pracowników różnych uniwersytetów i branż. Drugim celem postawionym sobie przez Organizatorów jest zachęcenie do współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, a przemysłem.

Wystawa została podzielona na kategorie takie jak: invention, design, art, technology, performance. W tegorocznych Targach udział wzięli zarówno naukowcy jak i studenci. Nie zabrakło również przedstawicieli firm z całego świata reprezentujących szerokie spektrum branż.

W trakcie trwania wystawy zaprezentowano wynalazek zespołu naukowego w składzie: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, mgr inż. Weronika Kruszelnicka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej pt. „Sposób i młyn do rozdrabniania metodą udarową (Młyn udarowy, śrubowo-kulowy)”, który jurorzy nagrodzili złotym medalem.

Silicon Valley International Invention Festival 2018

Złoty i brązowy medal oraz nagrody specjalne to dorobek nagród dla wynalazków pracowników naukowych UTP w Bydgoszczy podczas Silicon Valley International Invention Festival w Santa Clara Convention Center w USA.
  1. Brązowy Medal i dwie nagrody specjalne dla Zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Tomasza Topoliński oraz mgr inż. Angela Andrzejewska za wynalazek pt. „Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym”.
  2. Złoty Medal i dwie nagrody specjalne dla Zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, dr inż. Adam Mroziński oraz mgr inż. Weronika Kruszelnicka za wynalazek pn.: „Młyn z płytą międzywalcową”.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

Nieodłącznym celem corocznych edycji jest szeroka promocja innowacyjnych rozwiązań, produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu oraz komercjalizacji. Ponadto targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Wystawcy mają możliwość wzięcia udziału w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach biznesowych oraz w konkursie INTARG.

Wszystkie 3 wystawione na targach wynalazki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymały nagrody!

  1. Nagrodę platynową oraz Puchar Prezesa FSNT-NOT za wynalazek pt. „Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego” odebrał zespół prof. dr inż. Tomasza Topolińskiego, dr n. med. Stanisława Junga, mgr inż. Marka Andryszczyka oraz inż. Marcina Głowackiego.
  2. Dwa złote medale trafiły do Zespołu prof. dr inż. Tomasza Topolińskiego oraz mgr inż. Angeli Andrzejewskiej za wynalazek pt. „Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego”.
  3. Złoty medal zdobył również wynalazek dr n. med. Stanisława Junga oraz inż. Katarzyny Ratajczyk pt. „Rękawica do rehabilitacji kończyn górnych osób niepełnosprawnych”.

Dowiedz się więcej o nagradzanych wynalazkach i skontaktuj z Regionalnym Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii.