Członkowie PACTT

Obecnie do PACTT należy 68 jednostek

W skład porozumienia wchodzą jednostki są odpowiedzialne za transfer wiedzy i ochronę własności intelektualnej z najlepszych polskich: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, medycznych, ekonomicznych, uczelni niepublicznych, a także przedstawiciele instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.


Członkowie PACTT mają swoje siedziby w każdym województwie:

 • dolnośląskie (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski),
 • kujawsko-pomorskie (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy),
 • lubelskie (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),
 • lubuskie (Uniwersytet Zielonogórski),
 • łódzkie (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki)
 • małopolskie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),
 • mazowieckie (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Fizyki PAN, Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Politechnika Warszawska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie),
 • opolskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski),
 • podkarpackie (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Uniwersytet Rzeszowski),
 • podlaskie (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku),
 • pomorskie (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański),
 • śląskie (Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski),
 • świętokrzyskie (Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach),
 • warmińsko-mazurskie (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
 • wielkopolskie (Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • zachodniopomorskie (Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).


Porozumienie PACTT jest dla wszystkich jednostek naukowych, których jednym z zadań jest transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego grona, dowiedz się jak to zrobić w 2 krokach.


Pełna lista członków PACTT w podziale na typ jednostki


Uniwersytety

 1. Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski

  osoba do kontaktu: Maria Kwarcińska,
  tel.: 32 359 23 36,
  email: maria.kwarcinska@us.edu.pl

 2. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  osoba do kontaktu: Eliza Popławska-Jodko,
  tel.: 89 524 52 53,
  email: eliza.jodko@uwm.edu.pl
 3. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski

  osoba do kontaktu: Karol Dąbrowski,
  tel.: (-),
  email: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl
 4. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Gdański

  osoba do kontaktu: Katarzyna Czechowska,
  tel.: (-),
  email: katarzyna.czechowska@ctt.ug.edu.pl;

 5. Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

  osoba do kontaktu: Gabriela Konopka-Cupiał,
  tel.: 12 664 42 05,
  email: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl
 6. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki

  osoba do kontaktu: Adam Kaźmierczak,
  tel.: 42 635 40 11,
  email: adam.kazmierczak@uni.lodz.pl
 7. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Wrocławski

  osoba do kontaktu: Elżbieta Kocowska-Siekierka,
  tel.: 71 375 28 90,
  email: centrum.innowacji@uwr.edu.pl
 8. Centrum Transferu Technologii i Innowacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  osoba do kontaktu: Dariusz Mikołajewski,
  tel.: 725 88 99 09,
  email: dmikolaj@ukw.edu.pl, darek.mikolajewski@wp.pl
 9. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyk,
  tel.: 81 537 55 41,
  email: anna.grzegorczyk@umcs.pl
 10. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  osoba do kontaktu: Krzysztof Maternicki,
  tel.: (-),
  email: k.maternicki@ajd.czest.pl
 11. Dział Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  osoba do kontaktu: Monika Mazurkiewicz, Anna Depczyńska,
  tel.: 41 349 72 83,
  email: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, a.depczynska@ujk.edu.pl

 12. Dział Transferu Technologii, Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jan Chełkowski,
  tel.: (-),
  email: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl
 13. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  osoba do kontaktu: Ewelina Wilska,
  tel.: 56 665 60 01,
  email: icnt@umk.pl
 14. Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

  osoba do kontaktu: Radosław Krajewski,
  tel.: 81 454 56 87,
  email: radoslaw.krajewski@kul.pl
 15. Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jacek Wajda,
  tel.: 61 829 24 87,
  email: wajda@amu.edu.pl
 16. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski

  osoba do kontaktu: Robert Dwiliński,
  tel.: 22 554 07 30,
  email: rdwilinski@uott.uw.edu.pl

 17. Uniwersyteckie Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Opolski

  osoba do kontaktu: -,
  tel.: 77 452 70 58 ,
  email: bps@uni.opole.pl
 18. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rzeszowski

  osoba do kontaktu: Agnieszka Kawka,
  tel.: 17 851 87 19,
  email: uctt@ur.edu.pl
 19. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet w Białymstoku

  osoba do kontaktu: Maria Truskolaska,
  tel.: 85 745 70 17,
  email: wott@uwb.edu.pl


Uczelnie techniczne

 1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Lubelska

  osoba do kontaktu: Paweł Chrapowicki,
  tel.: 81 53 84 870,
  email: p.chrapowicki@pollub.pl

 2. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

  osoba do kontaktu: Sławomir Stec,
  tel.: 17 865 16 89,
  email: s.stec@prz.edu.pl

 3. Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, Politechnika Śląska

  osoba do kontaktu: Izabela Mazur,
  tel.: 32 400 34 00,
  email: biznes@polsl.pl
 4. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska

  osoba do kontaktu: Paulina Szewczyk,
  tel.: (-),
  email: paulina.szewczyk@put.poznan.pl
 5. Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza

  osoba do kontaktu: Bogdan Stępniowski,
  tel.: 12 617 32 85,
  email: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl
 6. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska

  osoba do kontaktu: prof. Michał Szota,
  tel.: (-),
  email: mszota@wip.pcz.pl
 7. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska

  osoba do kontaktu: Urszula Pełka-Rębalska,
  tel.: 12 628 25 42,
  email: pelka@transfer.edu.pl
 8. Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego

  osoba do kontaktu: Adam Bartnicki,
  tel.: 261 839 088,
  email: adam.bartnicki@wat.edu.pl
 9. Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie

  osoba do kontaktu: Dorota Chybowska,
  tel.: (-),
  email: d.chybowska@am.szczecin.pl
 10. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska

  osoba do kontaktu: Damian Kuźniewski,
  tel.: 58 348 66 40, tel. kom: 58 664
  email: damian.kuzniewski@pg.gda.pl
 11. Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Łódzka

  osoba do kontaktu: Monika Kasieczka-Burnecka,
  tel.: 42 631 20 41,
  email: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl
 12. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska

  osoba do kontaktu: Anna Rogowska, Marcin Postawka,
  tel.: 22 234 55 78 lub 22 234 15 65,
  email: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl, marcin.postawka@pw.edu.pl

 13. Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej

  osoba do kontaktu: Magdalena Frycz,
  tel.: 33 827 93 18,
  email: mfrycz@ath.bielsko.pl
 14. Dział Współpracy i Rozwoju, Politechnika Opolska

  osoba do kontaktu: Grzegorz Stankiewicz/Piotr Sterniuk,
  tel.: 77 449 81 67,
  email: ctt@po.opole.pl
 15. Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska

  osoba do kontaktu: Justyna Bonar,
  tel.: 41 34 24 471,
  email: jbonar@tu.kielce.pl
 16. Politechnika Koszalińska

  osoba do kontaktu: Wojciech Zawadka,
  tel.: 94 377 84 18
  email: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl
 17. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

  osoba do kontaktu: Joanna Niemcewicz,
  tel.: 91 449 43 54,
  email: jniemcewicz@zut.edu.pl
 18. Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  osoba do kontaktu: Adam Mroziński,
  tel.: 52 340 84 29, 52 340 84 53
  email: adam.mrozinski@utp.edu.pl

 19. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska

  osoba do kontaktu: Jacek Firlej,
  tel.: 71 320 33 18,
  email: jacek.firlej@pwr.edu.pl


Uczelnie rolnicze

 1. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  osoba do kontaktu: Iwona Niezgoda,
  tel.: 81 445 62 51,
  email: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 2. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  osoba do kontaktu: Tomasz Czech,
  tel.: 12 662 41 93,
  email: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl

 3. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  osoba do kontaktu: Maciej Paszewski,
  tel.: 22 593 5692, 695 605 545,
  email: ciitt@sggw.pl, Maciej_Paszewski@sggw.pl
 4. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynowicz,
  tel.: 61 846 62 69,
  email: ciitt@up.poznan.pl
 5. Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  osoba do kontaktu: Arkadiusz Popiel,
  tel.: 71 320 52 70,
  email: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl


Uczelnie medyczne

 1. Biuro Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  osoba do kontaktu: Andrzej Małkowski,
  tel.: 85 686 51 22,
  email: bowitt@umb.edu.pl

 2. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  osoba do kontaktu: Agnieszka Rzeźnik,
  tel.: 725 081 886,
  email: agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl
 3. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  osoba do kontaktu: Joanna Rydzak,
  tel.: 71 784 11 48,
  email: citt@umed.wroc.pl
 4. Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

  osoba do kontaktu: Katarzyna Waligóra Borek, Magdalena Kukowska-Kaszuba,
  tel.: 58 349 10 09,
  email: naukaibiznes@gumed.edu.pl
 5. Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  osoba do kontaktu: Aleksandra Rezanowicz,
  tel.: 91 480 08 58,
  email: cttpum@pum.edu.pl
 6. Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  osoba do kontaktu: Barbara Jastrzębska,
  tel.: 32 208 36 92,
  email: bjarzebska@sum.edu.pl
 7. Centrum Transferu Technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  osoba do kontaktu: Anna Kula,
  tel.: 22 57 20 894,
  email: anna.kula@wum.edu.pl

 8. Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  osoba do kontaktu: Marta Jankowska,
  tel.: 81 448 51 60,
  email: marta.jankowska@umlub.pl


Uczelnie ekonomiczne

 1. Centrum Badań i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  osoba do kontaktu: Adrian Wawro,
  tel.: 32 257 73 33,
  email: adrian.wawro@ue.katowice.pl
 2. Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  osoba do kontaktu: Monika Hamerska,
  tel.: 12 293 59 08,
  email: monika.hamerska@uek.krakow.pl
 3. Dział Badań Naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Dorota Tursa,
  tel.: 61 856 93 08,
  email: Dorota.Tursa@ue.poznan.pl
 4. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  osoba do kontaktu: Aleksandra Burdukiewicz,
  tel.: 71 36 80 858,
  email: aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl


Uczelnie Niepubliczne

2. Centrum Transferu Technologii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

  osoba do kontaktu: Michał Majcherek,
  tel.: 660 594 109,
  email: michal.majcherek@byd.pl

2. Centrum Transferu Wiedzy, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  osoba do kontaktu: Iwona Gawrycka,
  tel.: 22 517 99 12,
  email: igawrycka@swps.edu.pl

3. Korczakowskie Centrum Transferu Innowacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

  osoba do kontaktu: Tadeusz Trocikowski,
  tel.: (-),
  email: pantadeusz1956@gmail.comPolska Akademia Nauk

 1. Biuro Wspierania Badań, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

  osoba do kontaktu: Katarzyna Capłap,
  tel.: 89 523 46 52,
  email: k.caplap@pan.olsztyn.pl
 2. Centrum Transferu Technologii, Instytut Fizyki PAN

  osoba do kontaktu: Agnieszka Krochmal - Węgrzyn,
  tel.: 22 116 32 57,
  email: aguskw@gmail.com
 3. Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

  osoba do kontaktu: Dorota Gierej-Czerkies,
  tel.: 22 58 92 263,
  email: d.gierej-czerkies@nencki.gov.pl
 4. Dział Naukowo - Organizacyjny, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

  osoba do kontaktu: Agata Tomaszewska,
  tel.: 61 86 95 181,
  email: tomaszewska@ifmpan.poznan.pl


Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe

 1. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Innowacyjnych w PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  osoba do kontaktu: Jolanta Barska,
  tel.: 77 409 08 71,
  email: jolanta.barska@pwsz.nysa.pl
 2. Centrum Transferu Technologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  osoba do kontaktu: Paweł Kulasiewicz,
  tel.: (-),
  email: p.kulasiewicz@pwsz.elblag.pl

Instytuty

 1. Biuro Organizacji Działalności Naukowo - Badawczej, Narodowy Instytut Leków

  osoba do kontaktu: Arkadiusz Szterk,
  tel.: 22 851 43 69,
  email: a.szterk@nil.gov.pl
 2. Dział Zarządzania Działalnością Naukową, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

  osoba do kontaktu: dr Justyna Noworyta-Głowacka,
  tel.: 22 542 13 38,
  email: jnoworyta@pzh.gov.pl