PACTT.pl members

53 TTO's are members of PACTT.pl:

 1. Centre for Transfer of Technologies, AGH University of Science and Technology

  contact person: Bogdan Stępniowski,
  ph.: +48 12 617 32 85,
  email: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl
 2. Centre for Knowledge and Technology Transfer, Gdańsk University of Technology

  contact person: Damian Kuźniewski,
  ph.: +48 58 348 66 40,
  email: damian.kuzniewski@pg.gda.pl
 3. Innovation and Technology Transfer Centre CITT, Silesian University of Technology

  contact person: Agnieszka Labus,
  ph.: +48 32 400 34 00,
  email: agnieszka.labus@pols.pl
 4. Wrocław Center of Technology Transfer, Wrocław University of Science and Technology

  contact person: Jacek Firlej,
  ph.: +48 71 320 33 18,
  email: jacek.firlej@pwr.edu.pl
 5. Centre for Technology Transfer CITTRU, Jagiellonian University

  contact person: Gabriela Konopka Cupiał,
  ph.: +48 12 664 42 05,
  email: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl
 6. The Regional Centre of Innovation and Technology Transfer (RCIiTT ZUT), West Pomeranian University of Technology Szczecin

  contact person: Joanna Niemcewicz,
  tel.: 91 449 43 54,
  email: jniemcewicz@zut.edu.pl
 7. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

  contact person: Krzysztof Maternicki,
  ph.: +48 (-),
  email: k.maternicki@ajd.czest.pl
 8. Centre for Maritime Technology Transfer (CMTT), Maritime University of Szczecin

  contact person: Dorota Chybowska,
  ph.: +48 (-),
  email: d.chybowska@am.szczecin.pl
 9. Science and External Cooperation Office, University of Bielsko-Biala

  contact person: Magdalena Frycz,
  ph.: +48 33 827 93 18,
  email: mfrycz@ath.bielsko.pl
 10. Adam Mickiewicz University Foundation

  contact person: Jan Chełkowski,
  ph.: +48 (-),
  email: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl
 11. Technology Transfer Office, Medical University of Gdańsk

  contact person: Katarzyna Waligóra Borek, Magdalena Kukowska-Kaszuba,
  ph.: +48 58 349 10 09,
  email: naukaibiznes@gumed.edu.pl
 12. Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii, The John Paul II Catholic University of Lublin

  contact person: Radosław Krajewski,
  ph.: +48 81 454 56 87,
  email: radoslaw.krajewski@kul.pl
 13. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii innowacyjnych w PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  contact person: Jolanta Barska,
  ph.: +48 77 409 08 71,
  email: jolanta.barska@pwsz.nysa.pl
 14. Technology Transfer Office, Politechnika Częstochowska

  contact person: prof. Michał Szota,
  ph.: +48 (-),
  email: mszota@wip.pcz.pl
 15. Technical Universities in Koszalin

  contact person: Wojciech Zawadka,
  ph.: +48 94 377 84 18,
  email: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl
 16. Technology Transfer Centre, Cracow University of Technology

  contact person: Urszula Pełka-Rębalska,
  ph.: +48 12 628 25 42,
  email: pelka@transfer.edu.pl
 17. Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką, Lodz University of Technology

  contact person: Monika Kasieczka-Burnecka,
  ph.: +48 (-),
  email: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl
 18. Dział Współpracy i Rozwoju, Politechnika Opolska

  contact person: Grzegorz Stankiewicz/Piotr Sterniuk,
  ph.: +48 77 449 81 67,
  email: ctt@po.opole.pl
 19. Technology Transfer Office, Poznan University of Technology

  contact person: Paulina Szewczyk,
  ph.: +48 (-),
  email: paulina.szewczyk@put.poznan.pl
 20. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

  contact person: Sławomir Stec,
  ph.: +48 17 865 16 89,
  email: s.stec@prz.edu.pl
 21. Technology Transfer Office, Kielce University of Technology

  contact person: Paweł Kocańda,
  ph.: +48 41 34 24 471,
  email: pkocanda@tu.kielce.pl
 22. Centre for Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology

  contact person: Anna Rogowska, Marcin Postawka,
  ph.: +48 22 234 55 78, +48 22 234 15 65,
  email: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl, marcin.postawka@pw.edu.pl
 23. Technology Transfer Office, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  contact person: Aleksandra Rezanowicz,
  ph.: +48 91 480 08 58,
  email: cttpum@pum.edu.pl
 24. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

  contact person: (-),
  ph.: +48 (-),
  email: (-)
 25. Technology Transfer Office, Medical University of Silesia

  contact person: Barbara Jastrzębska,
  ph.: +48 32 208 36 92,
  email: bjarzebska@sum.edu.pl
 26. Research and Knowledge Transfer Centre, University of Economics in Katowice

  contact person: Adrian Wawro,
  ph.: +48 32 257 73 33,
  email: adrian.wawro@ue.katowice.pl
 27. Department of Knowledge Transfer and International Projects, University of Economics in Cracow

  contact person: Monika Hamerska,
  ph.: +48 12 293 59 08,
  email: monika.hamerska@uek.krakow.pl
 28. Technology Transfer Office, Uniwersity of Gdańsk

  contact person: Katarzyna Czechowska, Michał Capierzyński,
  ph.: +48 (-),
  email: katarzyna.czechowska@ctt.ug.edu.pl;
 29. University Centre of Innovation and Technology Transfer, Adam Mickiewicz University in Poznań

  contact person: Jacek Wajda,
  ph.: +48 61 829 24 87,
  email: wajda@amu.edu.pl
 30. Innovation and Technology Transfer Office, Jan Kochanowski University in Kielce

  contact person: Monika Mazurkiewicz, Anna Depczyńska,
  ph.: +48 41 349 72 83,
  email: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, a.depczynska@ujk.edu.pl
 31. Centre of Innovation and Technology Transfer, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

  contact person: Dariusz Mikołajewski,
  ph.: +48 725 88 99 09,
  email: dmikolaj@ukw.edu.pl, darek.mikolajewski@wp.pl
 32. Centre for Knowledge and Technology Transfer, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

  contact person: Anna Grzegorczyk,
  ph.: +48 81 537 57 40,
  email: anna.grzegorczyk@umcs.pl
 33. Technology Transfer Office, Medical University of Bialystok

  contact person: Andrzej Małkowski,
  ph.: +48 85 686 51 22,
  email: bowitt@umb.edu.pl
 34. Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  contact person: Renata Wojda,
  ph.: +48 81 448 51 60,
  email: renata.wojda@umlub.pl
 35. Centre for Innovation and Technology Transfer, Medical University of Lodz

  contact person: Wioleta Wudkowska,
  ph.: +48 (-),
  email: wioleta.wudkowska@umed.lodz.pl
 36. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  contact person: Joanna Rydzak,
  ph.: +48 71 784 11 48,
  email: joanna.rydzak@umed.wroc.pl
 37. Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University in Torun

  contact person: Ewelina Wilska,
  ph.: +48 56 665 60 01,
  email: icnt@umk.pl
 38. Technology Transfer Office, University of Life Sciences in Lublin

  contact person: Iwona Niezgoda,
  ph.: +48 81 445 62 51,
  email: iwona.niezgoda@up.lublin.pl
 39. Centre for Innovation and Technology Transfer, Poznań University of Life Sciences

  contact person: Jacek Wawrzynowicz,
  ph.: +48 61 846 62 69,
  email: ciitt@up.poznan.pl
 40. Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  contact person: Arkadiusz Popiel,
  ph.: +48 71 320 52 70,
  email: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl
 41. Centre for Technology Transfer, University of Agriculture in Krakow

  contact person: Tomasz Czech,
  ph.: +48 12 662 41 93,
  email: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl
 42. University Centre for Technology Transfer, University of Rzeszow

  contact person: Agnieszka Kawka,
  ph.: +48 17 851 87 19,
  email: uctt@ur.edu.pl
 43. The Office for Industry Cooperation, University of Silesia in Katowice

  contact person: Maria Kwarcińska,
  ph.: +48 32 359 23 36,
  email: maria.kwarcinska@us.edu.pl
 44. Regional Center for Innovation - Centre for Technology Transfer, University of Technology and Life Sciences Jan and Jędrzej Śniadecki in Bydgoszcz

  contact person: Agata Milczewska,
  ph.: +48 52 374 94 83,
  email: a.milczewska@utp.edu.pl
 45. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, University of Bialystok

  contact person: Karina Sachpazidu-Wójcicka,
  ph.: +48 85 745 70 17,
  email: sachpazidu@uwb.edu.pl
 46. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  contact person: Eliza Popławska-Jodko,
  ph.: +48 89 524 52 53,
  email: eliza.jodko@uwm.edu.pl
 47. University Technology Transfer Centre, Uniwersity of Warsaw

  contact person: Robert Dwiliński,
  ph.: +48 22 554 07 30,
  email: r.dwilinski@cent.uw.edu.pl
 48. Centre for Enterprise and Technology Transfer , Uniwersity of Zielona Gora

  contact person: Karol Dąbrowski,
  ph.: +48 (-),
  email: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl
 49. Technology Transfer Office, Medical University of Warsaw

  contact person: Anna Kula,
  ph.: +48 22 57 20 894,
  email: anna.kula@wum.edu.pl
 50. Centre for Transfer of Technologies, Military University of Technology

  contact person: Izabela Kalman,
  ph.: +48 261 839 088,
  email: izabela.kalman@wat.edu.pl
 51. Technology Transfer Center, University of Lodz

  contact person: Adam Kaźmierczak,
  ph.: +48 42 635 40 11,
  email: adam.kazmierczak@uni.lodz.pl
 52. Centre for Knowledge Transfer, SWPS University of Social Sciences and Humanities

  contact person: Iwona Gawrycka,
  ph.: +48 22 517 99 21,
  email: igawrycka@swps.edu.pl
 53.  Centrum Transferu Technologii, Instytut Fizyki Polska Akademia Nauk

  contact person: Agnieszka Krochmal - Węgrzyn,
  ph.: +48 22 116 32 57,
  email: aguskw@gmail.com