Akademia efektywnej współpracy PACTT – PFIZER

Współpraca, dialog, zaufanie

Edycja 2021

Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer to kolejna odsłona programu edukacyjnego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Pfizer Polska. To inspirujący i koncepcyjny program edukacyjny, który koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy: naukowcami, brokerami technologii i przedstawicielami firm – spółek spin-off czy start-up, prowadzącymi lub planującymi prowadzić badania w zakresie nowych substancji i technologii medycznych.

Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-PfizerDowiedz się więcej na stronie akademia.pactt.pl
Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER

Edycja 2019/2020

Mając świadomość wyzwań związanych z odkrywaniem nowych substancji medycznych i ich zastosowaniem w medycynie oraz konieczności aktualizacji wiedzy dotyczącej zagadnień zmieniających się wymogów prowadzenia badań przedklinicznych, PACTT we współpracy z firmą Pfizer otwiera Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER, na której dowiesz się:

akademia-cele.jpg


akademia-info.jpg


Przeczytaj relację z otwarcia Akademii PACTT - PFIZER

Ogólny zarys projektu


Celem jest podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych i pracowników centrów transferu technologii z PACTT w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

Maksymalizację korzyści płynących z udziału w projekcie zapewni uczestnikom przeprowadzenie Ankiety Potrzeb, która ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów związanych z prowadzeniem przez nich badań przedklinicznych. Wyniki ankiety posłużą do dopasowania programu szkoleń do realnych potrzeb uczestników Akademii.

Efektem projektu ma być zwiększenie zakresu i efektywności prowadzonych badań oraz podniesienie poziomu komercjalizacji wyników badań dostarczanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich wynalazków na arenie międzynarodowej, a dalszej perspektywie do przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.

W celu zapewnienia najwyższej jakości edukacyjnej przy projekcie powołana zostanie Rada Naukowa, której zadaniem będzie przeprowadzenie dwuetapowej rekrutacji beneficjentów projektu (ocena formalna i merytoryczna) oraz nadzór merytoryczny nad programem i przebiegiem szkoleń.

Zarys tematyczny
  • Komercjalizacja wyników badań naukowych (w tym: strategie, planowanie, finansowanie),
  • Ochrona własności intelektualnej (w tym: strategie, zakres, procedury, finansowanie),
  • Regulacje i obowiązujące przepisy,
  • Basic research (w tym: zasady, trendy w odkrywaniu nowych leków, cel terapeutyczny),
  • Preclinical — Drug discovery and development - (w tym: wybór kandydatów na lek, wybór związku wiodącego, badania in silico, in vitro, in vivo, farmakodynamika, farmakokinetyka, toksykologia).
Rada Naukowa Akademii


dr Michał Kurzelewski — Dyrektor Medyczny Pfizer Polska
dr Robert Dwiliński — Prezes Fundacji PACTT, Członek Rady PACTT, Dyrektor UOTT UW
dr n. farm. Anna Kowalczuk — Dyrektor Narodowego Instytutu Leków
Marcin Bąder — Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Roland Kozlowski — Inwestor, Mentor, Dyrektor


Media o Akademii


Osoba kontaktowa:
Ewa Kowalczyk-Szostak

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski

tel.: 600 400 854

e-mail: e.kowalczyk-szostak@uw.edu.pl


Materiał prasowy


Naukowcy chcą, by odkrywane nowe leki i substancje medyczne szybciej trafiały na rynek

Od odkrycia w laboratorium do momentu, w którym skuteczny i bezpieczny lek trafia na rynek, upływa zwykle od dziesięciu do nawet kilkunastu lat. Przy tym dotyczy to ledwie promila testowanych w laboratoriach badawczych substancji medycznych. Ogromną rolę dla ostatecznego sukcesu całego procesu odgrywają wczesne etapy: badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych. Dlatego Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) we współpracy z firmą Pfizer, uruchomiło Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych.

Celem wspólnego projektu jest podniesienie świadomości polskich naukowców i pracowników ośrodków naukowo-badawczych, a także centrów transferu technologii w polskich ośrodkach akademickich w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych.

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer ma zapewnić, że prowadzone badania będą odpowiadały na rzeczywiste zapotrzebowanie firm farmaceutycznych, co przyspieszy i poszerzy współpracę na polu naukowo-biznesowym, transferu technologii oraz komercjalizacji wynalazków.

„Chcemy zwiększyć zarówno zakres, jak i efektywność prowadzonych badań oraz podnieść poziom komercjalizacji wyników pracy polskich ośrodków naukowo-badawczych, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich wynalazków na arenie międzynarodowej, a w dalszej perspektywie do przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego kraju” – mówi Robert Dwiliński, Prezes Fundacji PACTT i Członek Rady PACTT oraz dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
(więcej...)

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano