Członkowie

Członkowie PACTT

Nasi reprezentanci mają siedziby w każdym województwie.

W skład porozumienia wchodzą jednostki są odpowiedzialne za transfer wiedzy i ochronę własności intelektualnej z najlepszych polskich: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, medycznych, ekonomicznych, uczelni niepublicznych, a także przedstawiciele instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

UNIWERSYTETY

 1. Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu — Dział Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jan Chełkowski, e-mail: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl

 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II — Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Radosław Krajewski, tel.: 81 454 56 87, e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl

 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Wajda, tel.: 61 829 24 87, e-mail: wajda@amu.edu.pl

 4. Uniwersytet w Białymstoku — Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Maria Truskolaska, tel.: 85 745 70 17, e-mail: wott@uwb.edu.pl

 5. Uniwersytet Gdański — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Katarzyna Czechowska, e-mail: katarzyna.czechowska@ctt.ug.edu.pl

 6. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie — Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki,
  osoba do kontaktu: Karolina Grabowska, e-mail: k.grabowska@ajd.czest.pl

 7. Uniwersytet Jagielloński — Centrum Transferu Technologii CITTRU
  osoba do kontaktu: Gabriela Konopka-Cupiał, tel.: 12 664 42 05, e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

 8. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach — Dział Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Monika Mazurkiewicz, Anna Depczyńska, tel.: 41 349 72 83, e-mail: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, a.depczynska@ujk.edu.pl

 9. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — Centrum Transferu Technologii i Innowacji
  osoba do kontaktu: Dariusz Mikołajewski, tel.: 725 88 99 09, e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl, darek.mikolajewski@wp.pl

 10. Uniwersytet Łódzki — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Adam Kaźmierczak, tel.: 42 635 40 11, e-mail: adam.kazmierczak@uni.lodz.pl

 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyktel.: 81 537 55 41, e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl

 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu — Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
  osoba do kontaktu: Ewelina Wilska, tel.: 56 665 60 01, e-mail: icnt@umk.pl

 13. Uniwersytet Opolski — Uniwersyteckie Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy
  tel.: 77 452 70 58, e-mail: bps@uni.opole.pl

 14. Uniwersytet Rzeszowski — Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Agnieszka Kawka, tel.: 17 851 87 19, e-mail: uctt@ur.edu.pl

 15. Uniwersytet Śląski — Biuro Współpracy z Gospodarką
  osoba do kontaktu: Maria Kwarcińska, tel.: 32 359 23 36, e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl

 16. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Eliza Popławska-Jodko, tel.: 89 524 52 53, e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

 17. Uniwersytet Warszawski — Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Robert Dwiliński, tel.: 22 554 07 30, e-mail: rdwilinski@uott.uw.edu.pl

 18. Uniwersytet Wrocławski — Centrum Transferu Technologii,
  osoba do kontaktu: Elżbieta Kocowska-Siekierka, tel.: 71 375 28 90, e-mail: centrum.innowacji@uwr.edu.pl

 19. Uniwersytet Zielonogórski — Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Karol Dąbrowski, e-mail: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl

UCZELNIE TECHNICZNE

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Bogdan Stępniowski, tel.: 12 617 32 85, e-mail: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl

 2. Akademia Morska w Szczecinie — Centrum Transferu Technologii Morskich
  osoba do kontaktu: Dorota Chybowska, e-mail: d.chybowska@am.szczecin.pl

 3. Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej — Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
  osoba do kontaktu: Magdalena Frycz, tel.: 33 827 93 18, e-mail: mfrycz@ath.bielsko.pl

 4. Politechnika Częstochowska — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, e-mail: marek.warzecha@pcz.pl

 5. Politechnika Gdańska — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Damian Kuźniewski, tel.: 58 348 66 40, e-mail: damian.kuzniewski@pg.gda.pl

 6. Politechnika Koszalińska
  osoba do kontaktu: Wojciech Zawadka, tel.: 94 377 84 18, e-mail: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl

 7. Politechnika Krakowska — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Urszula Pełka-Rębalska, tel.: 12 628 25 42, e-mail: pelka@transfer.edu.pl

 8. Politechnika Lubelska — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Paweł Chrapowicki, tel.: 81 53 84 870, e-mail: p.chrapowicki@pollub.pl

 9. Politechnika Łódzka — Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Monika Kasieczka-Burnecka, tel.: 42 631 20 41, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

 10. Politechnika Opolska — Dział Współpracy i Rozwoju
  osoba do kontaktu: Grzegorz Stankiewicz, Piotr Sterniuk, tel.: 77 449 81 67, e-mail: ctt@po.opole.pl

 11. Politechnika Poznańska — Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Paulina Szewczyk, e-mail: paulina.szewczyk@put.poznan.pl

 12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Sławomir Stec, tel.: 17 865 16 89, e-mail: s.stec@prz.edu.pl

 13. Politechnika Śląska — Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Izabela Mazur, tel.: 32 400 34 00, e-mail: biznes@polsl.pl

 14. Politechnika Świętokrzyska — Ośrodek Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Justyna Bonar, tel.: 41 34 24 471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl

 15. Politechnika Warszawska — Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Rogowska, Marcin Postawka, tel.: 22 234 55 78 lub 22 234 15 65, email: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl, marcin.postawka@pw.edu.pl

 16. Politechnika Wrocławska — Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Firlej, tel.: 58 558 64 02, e-mail: jacek.firlej@pwr.edu.pl

 17. Uniwersytet Morski w Gdyni — Zespół ds. komercjalizacji badań - Dział Nauki i Współpracy
  osoba do kontaktu: Magdalena Kukowska-Kaszuba, tel.: 58-5586-402, e-mail: biznes@umg.edu.pl
 18. Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy — Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Adam Mroziński, tel.: 52 340 84 29, 52 340 84 53, e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl

 19. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Adam Bartnicki, tel.: 261 839 088, e-mail: adam.bartnicki@wat.edu.pl

 20. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny — Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
  osoba do kontaktu: Joanna Niemcewicz, tel.: 91 449 43 54, e-mail: jniemcewicz@zut.edu.pl

UCZELNIE ROLNICZE

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Maciej Paszewski, tel.: 22 593 5692, 695 605 545, e-mail: ciitt@sggw.pl, Maciej_Paszewski@sggw.pl

 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Iwona Niezgoda, tel.: 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynowicz, tel.: 61 846 62 69, e-mail: ciitt@up.poznan.pl

 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu — Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji
  osoba do kontaktu: Arkadiusz Popiel, tel.: 71 320 52 70, e-mail: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl

 5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Tomasz Czech, tel.: 12 662 41 93, e-mail: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl

UCZELNIE MEDYCZNE

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Katarzyna Waligóra Borek, tel.: 58 349 10 09, e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl

 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Aleksandra Rezanowicz, tel.: 91 480 08 58, email: cttpum@pum.edu.pl

 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Barbara Jastrzębska, tel.: 32 208 36 92, e-mail: bjarzebska@sum.edu.pl

 4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku — Biuro Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Andrzej Małkowski, tel.: 85 686 51 22, e-mail: bowitt@umb.edu.pl

 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie — Centrum Transferu Wiedzy
  osoba do kontaktu: Marta Jankowska, tel.: 81 448 51 60, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

 6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Agnieszka Rzeźnik, tel.: 725 081 886, e-mail: agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl

 7. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Joanna Rydzak, tel.: 71 784 11 48, e-mail: citt@umed.wroc.pl

 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Kula, tel.: 22 57 20 894, e-mail: anna.kula@wum.edu.pl

UCZELNIE EKONOMICZNE

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Mirosław Łukasiewicz, tel.: 731 061 338, e-mail: mlukasze@sgh.waw.pl
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach — Centrum Badań i Transferu Wiedzy
  osoba do kontaktu: Adrian Wawro, tel.: 32 257 73 33,  e-mail: adrian.wawro@ue.katowice.pl

 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie — Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych,
  osoba do kontaktu: Monika Hamerska, tel.: 12 293 59 08, e-mail: monika.hamerska@uek.krakow.pl

 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu — Dział Badań Naukowych,
  osoba do kontaktu: Dorota Tursa, tel.: 61 856 93 08, e-mail: Dorota.Tursa@ue.poznan.pl

 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu — Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
  osoba do kontaktu: Aleksandra Burdukiewicz, tel.: 71 36 80 858, e-mail: aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

 1. Akademia Leona Koźmińskiego — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Iwona Cieślak, tel.: 503 134 111, e-mail: ctt@alk.edu.pl
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny — Centrum Transferu Wiedzy
  osoba do kontaktu: Iwona Gawrycka, tel.: 22 517 99 12, e-mail: igawrycka@swps.edu.pl

 3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Michał Majcherek, tel.: 660 594 109, e-mail: michal.majcherek@byd.pl

 4. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie — Korczakowskie Centrum Transferu Innowacji
  osoba do kontaktu: Tadeusz Trocikowski, e-mail: pantadeusz1956@gmail.com

POLSKA AKADEMIA NAUK

 1. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN — Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
  osoba do kontaktu: Dorota Gierej-Czerkies, tel.: 22 58 92 263, e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.gov.pl

 2. Instytut Fizyki PAN — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Agnieszka Krochmal - Węgrzyn, tel.: 22 116 32 57, e-mail: aguskw@gmail.com

 3. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN — Biuro Wspierania Badań
  osoba do kontaktu: Katarzyna Capłap, tel.: 89 523 46 52, e-mail: k.caplap@pan.olsztyn.pl

 4. Instytut Fizyki Molekularnej PAN — Dział Naukowo - Organizacyjny
  osoba do kontaktu: Agata Tomaszewska, tel.: 61 86 95 181, e-mail: tomaszewska@ifmpan.poznan.pl

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu — Centrum Transferu Technologii, 
  osoba do kontaktu: Paweł Kulasiewicz, e-mail: p.kulasiewicz@pwsz.elblag.pl

 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie — Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Innowacyjnych w PWSZ w Nysie
  osoba do kontaktu: Jolanta Barska, tel.: 77 409 08 71, e-mail: jolanta.barska@pwsz.nysa.pl

INSTYTUTY

 1. Narodowy Instytut Leków — Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej
  osoba do kontaktu: Arkadiusz Szterk, tel.: 22 851 43 69, e-mail: a.szterk@nil.gov.pl

 2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny — Dział Zarządzania Działalnością Naukową,
  osoba do kontaktu: dr Justyna Noworyta-Głowacka, tel.: 22 542 13 38, e-mail: jnoworyta@pzh.gov.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl