W PACTT wspieramy dialog biznesu ze światem nauki za pośrednictwem brokerów, którzy jako dedykowani opiekunowie firm zbierają dane o dostępnych patentach, technologiach i zespołach naukowych potrafiących sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Na podstawie preferencji i oczekiwań przedsiębiorstw brokerzy przygotowują zbiorcze prezentacje, w których uczestniczą zespoły naukowe wyselekcjonowane z blisko 80 polskich uczelni i jednostek naukowych.

Jednym z elementów tego procesu jest wspieranie przez PACTT naukowców – w przygotowaniu prezentacji, jak i firm – w budowaniu relacji z interesującymi je zespołami naukowymi.

Współpraca z PACTT oznacza, że firma:
  • może liczyć na bieżące aktualizowanie informacji zgodnie z profilem zainteresowań,
  • otrzymuje dedykowanego brokera, który zbiera informacje z uczelni i jednostek naukowych, prezentując je w dogodnej formie,
  • ma dostęp do własności intelektualnej uczelni i jednostek naukowych w jednym miejscu.


Osoba do kontaktu w sprawie ONE-STOP SHOP
Paweł Płatek
tel. (+48) 502 378 871
e-mail: pawel.platek@pactt.pl

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano