Jesteśmy w każdym województwie

W skład porozumienia wchodzą jednostki są odpowiedzialne za transfer wiedzy i ochronę własności intelektualnej z najlepszych polskich uczelni, a także przedstawiciele instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

UNIWERSYTETY
 1. Akademia Pomorska w Słupsku — Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań 
  osoba do kontaktu: Dominika Wasielewska, tel. 59 840 59 45, e-mail: dominika.wasielewska@apsl.edu.pl
 2. Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu — Dział Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jan Chełkowski, e-mail: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II — Centrum Komercjalizacji Nauki
  osoba do kontaktu: Monika Prokopiak-Raczkowska, tel.: 81-454 56 86, e-mail: monikaraczkowska@kul.pl
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: - , tel.: -, e-mail: -
 5. Uniwersytet w Białymstoku — Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Maria Truskolaska, tel.: 85 745 70 17, e-mail: wott@uwb.edu.pl
 6. Uniwersytet Gdański — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Katarzyna Gronowska, tel. +48 58 523 33 74, e-mail: katarzyna.gronowska@ug.edu.pl
 7. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie — Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki,
  osoba do kontaktu: Karolina Grabowska, e-mail: k.grabowska@ajd.czest.pl
 8. Uniwersytet Jagielloński — Centrum Transferu Technologii CITTRU  linkedin-logo.png
  osoba do kontaktu: Gabriela Konopka-Cupiał, tel.: 12 664 42 05, e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl
 9. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach — Centrum Zarządzania Projektami
  osoba do kontaktu: Konrad Januszewski, tel.: 41 349 73 86, 796 737 597, e-mail: konrad.januszewski@ujk.edu.pl
 10. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — Centrum Transferu Technologii i Innowacji linkedin-logo.png
  osoba do kontaktu: Agnieszka Tabuła-Szczepańska, tel.: 534 333 391, e-mail: a.tabula@ukw.edu.pl 
 11. Uniwersytet Łódzki — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Adam Kaźmierczak, tel.: 42 635 40 11, e-mail: adam.kazmierczak@uni.lodz.pl
 12. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyk, tel.: 81 537 55 41, e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl
 13. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu — Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Justyna Łaskowska, tel.: 56 665 60 35, e-mail: innowacje@umk.pl
 14. Uniwersytet Opolski — Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Iwona Pisz, tel.: 601 089 698, e-mail: ipisz@uni.opole.pl
 15. Uniwersytet Rzeszowski — Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Agnieszka Kawka, tel.: 17 851 87 19, e-mail: uctt@ur.edu.pl
 16. Uniwersytet Śląski — Biuro Współpracy z Gospodarką
  osoba do kontaktu: Maria Kwarcińska, tel.: 32 359 23 36, e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
 17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Eliza Popławska-Jodko, tel.: 89 524 52 53, e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl
 18. Uniwersytet Warszawski — Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii  linkedin-logo.png facebook-logo.png twitter-logo.png
  osoba do kontaktu: Paweł Płatek, tel.: 22 554 07 27, e-mail: pplatek@uott.uw.edu.pl
 19. Uniwersytet Wrocławski — Centrum Transferu Technologii,
  osoba do kontaktu: Maciej Kamiński, tel.: 71 375 28 90, e-mail: ctt@uwr.edu.pl
 20. Uniwersytet Zielonogórski — Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Karol Dąbrowski, e-mail: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl
UCZELNIE TECHNICZNE
 1. Akademia Górniczo-Hutnicza — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Bogdan Stępniowski, tel.: 12 617 32 85, e-mail: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl
 2. Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej — Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
  osoba do kontaktu: Magdalena Frycz, tel.: 33 827 93 18, e-mail: mfrycz@ath.bielsko.pl
 3. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Mateusz Wirwicki, tel.: 508 567 559, e-mail: mateusz.wirwicki@utp.edu.pl
 4. Politechnika Częstochowska — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, e-mail: marek.warzecha@pcz.pl
 5. Politechnika Gdańska — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
  osoba do kontaktu: Damian Kuźniewski, tel.: 58 348 66 40, e-mail: damian.kuzniewski@pg.gda.pl
 6. Politechnika Koszalińska
  osoba do kontaktu: Wojciech Zawadka, tel.: 94 377 84 18, e-mail: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl
 7. Politechnika Krakowska — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Kasz, tel.: 12 628 25 42, e-mail: kasz@transfer.edu.pl
 8. Politechnika Lubelska — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Paweł Chrapowicki, tel.: 81 53 84 870, e-mail: p.chrapowicki@pollub.pl
 9. Politechnika Łódzka — Sekcja Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Monika Kasieczka-Burnecka, tel.: 609 292 722, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl
 10. Politechnika Morska w Szczecinie — Centrum Transferu Technologii Morskich
  osoba do kontaktu: Emilia Roszkowska, e-mail: e.roszkowska@pm.szczecin.pl
 11. Politechnika Opolska — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Piotr Sterniuk, tel.: 77 449 82 41, e-mail: p.sterniuk@po.edu.pl
 12. Politechnika Poznańska — Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Paulina Szewczyk, e-mail: paulina.szewczyk@put.poznan.pl
 13. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Maciej Szalacha, tel.: 17 743 2116, 17 865 16 89, e-mail: szalacha@prz.edu.pl lub cttprz@prz.edu.pl
 14. Politechnika Śląska — Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Izabela Mazur, tel.: 32 400 34 00, e-mail: biznes@polsl.pl
 15. Politechnika Świętokrzyska — Ośrodek Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Justyna Bonar, tel.: 41 34 24 471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl
 16. Politechnika Warszawska — Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Rogowska, tel.: 22 234 55 78, email: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl
 17. Politechnika Wrocławska — Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Firlej, tel.: 58 558 64 02, e-mail: jacek.firlej@pwr.edu.pl
 18. Uniwersytet Morski w Gdyni — Zespół ds. komercjalizacji badań - Dział Nauki i Współpracy
  osoba do kontaktu: Magdalena Kukowska-Kaszuba, tel.: 58-5586-402, e-mail: biznes@umg.edu.pl
 19. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Adam Bartnicki, tel.: 261 839 088, e-mail: adam.bartnicki@wat.edu.pl
 20. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny — Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii  linkedin-logo.png facebook-logo.png
  osoba do kontaktu: Joanna Niemcewicz, tel.: 91 449 43 54, e-mail: jniemcewicz@zut.edu.pl
UCZELNIE ROLNICZE
 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Maciej Paszewski, tel.: 22 593 5692, 695 605 545, e-mail: ciitt@sggw.pl, Maciej_Paszewski@sggw.pl
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Iwona Niezgoda, tel.: 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynowicz, tel.: 61 846 62 69, e-mail: ciitt@up.poznan.pl
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu — Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji
  osoba do kontaktu: Arkadiusz Popiel, tel.: 71 320 52 70, e-mail: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl
 5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — Centrum Transferu Technologii  linkedin-logo.png facebook-logo.png
  osoba do kontaktu: Tomasz Czech, tel.: 12 662 41 93, e-mail: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl
UCZELNIE MEDYCZNE
 1. Gdański Uniwersytet Medyczny — Centrum Transferu Technologii  linkedin-logo.png facebook-logo.png
  osoba do kontaktu: Katarzyna Waligóra Borek, tel.: 58 349 10 09, e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Kamila Leszczak-Byszkiewicz, tel.: 91 48 00 875, email: cttpum@pum.edu.pl
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Tilszer, tel.: 32 208 36 92, e-mail: atilszer@sum.edu.pl
 4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku — Biuro Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Andrzej Małkowski, tel.: 85 686 51 22, e-mail: bowitt@umb.edu.pl
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie — Centrum Transferu Wiedzy
  osoba do kontaktu: Marta Jankowska, tel.: 81 448 51 60, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl
 6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi — Centrum Innowacji i Transferu Technologii  linkedin-logo.png facebook-logo.png
  osoba do kontaktu: Agnieszka Rzeźnik, tel.: 725 081 886, e-mail: agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl
 7. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Joanna Rydzak, tel.: 71 784 11 48, e-mail: citt@umed.wroc.pl
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Anna Kula, tel.: 22 57 20 894, e-mail: anna.kula@wum.edu.pl
UCZELNIE EKONOMICZNE
 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Mirosław Łukasiewicz, tel.: 731 061 338, e-mail: mlukasze@sgh.waw.pl
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach — Centrum Badań i Rozwoju  linkedin-logo.png facebook-logo.png
  osoba do kontaktu: Adrian Wawro, tel.: 32 257 73 33, e-mail: adrian.wawro@ue.katowice.pl
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie — Dział Transferu Wiedzy i Projektów,
  osoba do kontaktu: Renata Juraszczyk, tel.: 12 293 75 76, e-mail: juraszcr@uek.krakow.pl
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu — Dział Badań Naukowych,
  osoba do kontaktu: Dorota Tursa, tel.: 61 856 93 08, e-mail: Dorota.Tursa@ue.poznan.pl
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu — Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji
  osoba do kontaktu: Aleksandra Burdukiewicz, tel.: 71 36 80 760, e-mail: aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl
UCZELNIE WOJSKOWE
 1. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Krystyna Czerechowska, tel.: 261 658 037, e-mail: krystyna.czerechowska@awl.edu.pl
UCZELNIE NIEPUBLICZNE
 1. Akademia Leona Koźmińskiego — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Iwona Cieślak, tel.: 503 134 111, e-mail: ctt@alk.edu.pl
 2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku — Instytut Komercjalizacji Nauki
  osoba do kontaktu: dr Tadeusz Trocikowski, tel.: 739 056 514, e-mail: instytut.tst@gmail.com
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny — Centrum Transferu Wiedzy
  osoba do kontaktu: Iwona Gawrycka, tel.: 22 517 99 12, e-mail: igawrycka@swps.edu.pl
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy — Centrum Transferu Technologii  linkedin-logo.png
  osoba do kontaktu: Michał Majcherek, tel.: 660 594 109, e-mail: michal.majcherek@byd.pl
 5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie — Korczakowskie Centrum Transferu Innowacji
POLSKA AKADEMIA NAUK
 1. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  osoba do kontaktu: Edyta Grzesiak, tel.: 42 68 03 254, e-mail: grzesiak@cbmm.lodz.pl
 2. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN — Biuro Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Dorota Gierej-Czerkies, tel.: 22 58 92 263, e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.gov.pl
 3. Instytut Farmakologii PAN — Dział Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: dr Michał Korostyński, tel.: 696 622 014, e-mail: michkor@if-pan.krakow.pl
 4. Instytut Fizyki PAN — Centrum Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Agnieszka Krochmal - Węgrzyn, tel.: 22 116 32 57, e-mail: aguskw@gmail.com
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN — Dział Naukowo - Organizacyjny
  osoba do kontaktu: Agata Tomaszewska, tel.: 61 86 95 181, e-mail: tomaszewska@ifmpan.poznan.pl
 6. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN — Dział Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Urszula Kowalik, tel.: 22 608 65 44, e-mail: ukowalik@imdik.pan.pl
 7. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN — Biuro Wspierania Badań
  osoba do kontaktu: Katarzyna Capłap, tel.: 89 523 46 52, e-mail: k.caplap@pan.olsztyn.pl
 8. Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych
  osoba do kontaktu: Marcin Postawka, tel.: 502 033 440, e-mail: m.postawka@imol.institute
PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE
 1. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie — Centrum Transferu Technologii  linkedin-logo.png
  osoba do kontaktu: Michał Kisilewicz, tel.: 786 864 888, e-mail: ctt@anstar.edu.pl
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu — Centrum Transferu Technologii,
  osoba do kontaktu: Paweł Kulasiewicz, e-mail: p.kulasiewicz@pwsz.elblag.pl
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie — Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Innowacyjnych w PWSZ w Nysie
  tel.: 77 409 08 71
INSTYTUTY
 1. InHort Instytut Ogrodnictwa - Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
  osoba do kontaktu: Barbara Kondratowicz, tel.: 510 209 807, e-mail: Barbara.Kondratowicz@inhort.pl
 2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"  - Dział Transferu Technologii
  osoba do kontaktu: Dominika Kamińska, tel.: 42 637 37 10, e-mail: dkaminska@moratex.eu
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy  linkedin-logo.png
  osoba do kontaktu: Piotr Jurga, tel.: 792 160 387, e-mail: pjurga@iung.pulawy.pl
 4. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  osoba do kontaktu: dr Iwona Pilecka, tel.: 22 597 07 00, e-mail: ipilecka@iicmb.gov.pl
 5. Narodowy Instytut Leków — Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej
  osoba do kontaktu: Arkadiusz Szterk, tel.: 22 851 43 69, e-mail: a.szterk@nil.gov.pl
 6. Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy — OncoTransfer sp. z o.o.
 7. Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach — Dział Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych
  osoba do kontaktu: Łukasz Kutrzeba, tel.: 515 075 500, e-mail: lukasz.kutrzeba@io.gliwice.pl
 8. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy — Dział Zarządzania Działalnością Naukową,
  tel.: 22 54 21 418
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
 1. Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny - Dział Komercjalizacji
  osoba do kontaktu: Piotr Nowak, e-mail: piotr.nowak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano