Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy ponad 80 członków, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowe jednostki.

Założyciele PACTT

W grudniu 2015 roku przedstawiciele poniższych centrów transferu technologii postanowili utworzyć PACTT (alfabetycznie):

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Centrum Transferu Technologii,
 2. Politechnika Gdańska – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
 3. Politechnika Śląska – Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 4. Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
 5. Uniwersytet Jagielloński – Centrum Transferu Technologii CITTRU,
 6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Cele PACTT

 1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Rada Koordynacyjna PACTT

Kadencja: listopad 2022 - listopad 2024

W kolejności alfabetycznej:

Kontakt z członkami Rady PACTT: kontakt@pactt.pl

Zobacz składy Rad Koordynacyjnych w latach 2016-2022.


Reprezentują PACTT

Organizacje międzynarodowe

Organizacje krajowe


Zobacz aktualną listę członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - dołącz do naszej społeczności!

pactt-owicze.jpg

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano