Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej