Fundacja PACTT rozpoczęła działalność

„Fundacja PACTT” z siedzibą w Warszawie rozpoczęła swoją działalność operacyjną, a głównym jej celem jest szerokie wsparcie „Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii” w skład, którego obecnie wchodzi 56 jednostek zajmujących się transferem wiedzy.

Cele fundacji

Fundacja PACTT będzie również działać na rzecz integracji środowiska zajmującego się transferem wiedzy i technologii, wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dzieleniem się dobrymi praktykami. Ma ona również na celu rozwój kompetencji zawodowych pracowników polskich centrów transferu technologii.

Ważnym elementem ma być jak najszersza współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych jak i zacieśniania więzów pomiędzy środowiskiem akademickim i naukowym, a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Usługa dla Biznesu

Fundacja PACTT to również wyspecjalizowana usługa dla Biznesu – One Stop Shop, która w sposób innowacyjny, nie tylko w skali kraju, podchodzi do zagadnienia współpracy na linii nauka-biznes.

Zapraszamy do współpracy.


Fundacja PACTT

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Osoba do kontaktu

Paweł Płatek

telefon: 502 378 871

e-mail: fundacja@pactt.pl