25.02.2022 Komunikaty

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę, pragniemy wyrazić solidarność z naszymi sąsiadami, Ukrainkami i Ukraińcami. Jeszcze niedawno spokojnie rozwijaliśmy współpracę w ramach naszej domeny – transferu wiedzy i podnoszenia kompetencji w tym zakresie, a dziś walczą oni o wolność i życie.

Zapewniamy o naszym wsparciu i zachęcamy wszystkich członków społeczności centrów transferu technologii i spółek celowych do zaangażowania się we wszelkie wartościowe inicjatywy pomocy dla Ukrainy oraz do dzielenia się informacjami o takich inicjatywach na forum naszej społeczności. Zachęcamy do utrzymywania kontaktów i pogłębienia współpracy z partnerami z Ukrainy, aby po zakończeniu wojny pomóc im w odbudowie gospodarki i nauki. W pełni popieramy stanowisko wyrażone w zainicjowanym przez KRASP Oświadczeniu środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Rada Koordynacyjna Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii:

Anna Grzegorczyk — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,

Krystian Gurba — Uniwersytet Jagielloński — Centrum Transferu Technologii CITTRU,

Adam Kaźmierczak — Uniwersytet Łódzki — Centrum Transferu Technologii,

Damian Kuźniewski — Politechnika Gdańska — Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,

Tomasz Marciniszyn — Politechnika Wrocławska — Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,

Krzysztof Maternicki — Politechnika Warszawska — Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,

Paweł Płatek — Uniwersytet Warszawski — Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

krasp-ukraina.jpg

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano