22.03.2022 Innowacje mazowieckie

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznał finansowanie dla 7 projektów w III edycji Konkursu na Grant w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Prace przedwdrożeniowe będą prowadzone przez okres 6 miesięcy i przybliżą rozwiązania naukowe do rynku.


1. Aktywny w niskich temperaturach, mikrobiologiczny bionawóz wzbogacony polimerem kwasu homogentyzynowego — nowoczesny środek do całorocznej profilaktyki roślin i gleb

Bionawóz wzbogacony polimerem kwasu homogentyzynowego, będzie wspierał wzrost i ochronę roślin oraz użyźnić glebę. Innowacja opracowanego bionawozu polega przede wszystkim na użyciu antarktycznych bakterii, które w przeciwieństwie do obecnie stosowanych bakterii mezofilnych, można z powodzeniem stosować zarówno wczesną wiosną, a nawet późno zimą, gdy rozpoczyna się wegetacja wielu roślin uprawnych. 

Dodatkowo projekt zakłada opracowanie tanich metod produkcji bionawozu, dzięki czemu będzie on rozwiązaniem nie tylko skutecznym, ale także ekonomicznym.

Kierownik projektu: mgr Michał Styczyński — Wydział Biologii UW


2. Uzyskanie kolejnego etapu gotowości technologicznej dla wynalazku pozwalającego na efektywne oczyszczanie dzieł sztuki

Zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP metoda polega na wykorzystaniu specjalnie przygotowanego organożelu do usunięcia starych mas woskowo-żywicznych, które miały wzmacniać zabytkowe płótna malarskie. Niestety XVII-wieczna metoda konserwacji okazuje się mieć istotne wady zarówno techniczne (uszkadzenie płótna), jak i estetyczne (przyciemnianie obrazów oraz wpływ na kolorystykę dzieł malarskich). Konieczne jest więc ratowanie konserwowanych w ten sposób dzieł. Jednak stosowane obecnie w tym celu rozpuszczalniki są toksyczne.

Organożel jest znacznie bezpieczniejszy dla zdrowia ludzi, a jednocześnie w pełni bezpieczny dla samych dzieł podlegających konserwacji.

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Karbarz — Wydział Chemii UW 


3. Biotechnologiczna produkcja 1-3 β glukanu oraz „proszku euglenowego” z bogatych w paramylon gatunków euglenin

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowania takimi składnikami prozdrowotnymi, jak 1-3 β glukan oraz „proszek euglenowy”, które są silnymi przeciwutleniaczami i wspierają odporność, ale także np. obniżają cholesterol i poziom cukru we krwi. Stąd ich coraz szersze wykorzystywanie na rynku spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Wyzwaniem staje się zatem obniżenie kosztów pozyskania tych cennych surowców, co przełożyłoby się bezpośrednio na cenę i przystępność produktów końcowych dla konsumentów. Jednocześnie projekt ma wymiar ekologiczny, bowiem zakłada wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z różnych gałęzi przemysłu spożywczego, co zmniejszy ilość CO2 w atmosferze.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Zakryś — Wydział Biologii UW 


4. Opracowanie płynnych bionawozów organicznych, wzbogaconych metabolitami bakteryjnymi, przeznaczonych do promocji wzrostu roślin             

Prace przedwdrożeniowe w ramach projektu będą dotyczyły płynnych bionawozów organicznych, wzbogaconych metabolitami bakteryjnymi, przeznaczonych do promocji wzrostu roślin domowych. Efektem projektu ma być nawóz, który zwiększa biodostępność składników odżywczych obecnych w glebie, kontroluje jej odczyn pH oraz stymuluje aktywność mikrobiologiczną gleby i zwiększa dostępność składników odżywczych dodawanych z nawozem. Istotą innowacyjności bionawozu będzie stabilność składu chemicznego dzięki wykorzystaniu metabolitów bakteryjnych bez dodatku żywych komórek, co stanowi mankament obecnych na rynku rozwiązań tego typu.

Dodatkowo opracowywany bionawóz pozwoli wykorzystać pełen potencjał odżywczy gleby, jednocześnie wspierając mikroorganizmy w niej żyjące, w przeciwieństwie do syntetycznych metod chelatowania (EDTA), które mają na nie negatywny wpływ.

Kierownik projektu: mgr Marcin Musiałowski — Wydział Biologii UW 


5. Segmentowe ogony poliA, jako strukturalna i funkcjonalna modyfikacja końca 3’ mRNA do zastosowań w terapiach opartych na technologii mRNA.

Projekt koncentruje się na segmentowych ogonach poliA, jako strukturalnej i funkcjonalnej modyfikacji końca 3’ mRNA do zastosowań w terapiach opartych na technologii mRNA. Celem projektu jest przede wszystkim ustabilizowanie całego kompleksu mRNA, a jednocześnie obniżenie kosztów oraz czasu produkcji. Co najważniejsze jednak – efektem finalnym będzie stworzenie produktu cechującego się dłuższym czasem półtrwania w komórkach oraz wyższym poziomem translacji kodowanego białka, co spowoduje zwielokrotnienie efektu biologicznego wywołanego danym terapeutykiem.

Kierownik projektu: mgr Tomasz Śpiewla — Wydział Fizyki / Centrum Nowych Technologii UW


6. Elektrochemiczne wytwarzanie bezmatrycowych dwuskładnikowych układów nanocząstek metali

Rozwiązanie ma na celu efektywne i ekonomiczne wytwarzanie preparatów opartych na aktywnych nanoskładnikach, co umożliwi różnorodne ich zastosowanie, np. w ogrodnictwie i rolnictwie – do ochrony roślin oraz plonów przed różnego rodzaju chorobami grzybowymi w czasie wzrostu i długotrwałego przechowywania, aby ograniczyć stosowanie szkodliwych pestycydów, czy też w pszczelarstwie – do likwidacji zagrożeń bakteryjnych oraz jako bezpieczny oprysk w pobliżu pasiek pszczelich. Ale to nie jedyne możliwości. Preparat z powodzeniem zapobiega powstawaniu nalotów grzybiczych w instalacjach klimatyzacyjnych, ale można użyć go także do stworzenia antybakteryjnych nawiewów w śluzach powietrznych w zakładach przetwórstwa mięsnego i owocowego.

Przewagą rozwiązania jest autorem projektu, jest z jednej strony znacznie większa trwałość uzyskiwanych powłok, co pozwala na podniesienie wydajności produktu końcowego oraz ograniczenie wpływu na środowisko, a z drugiej strony – zdolność powstałych powłok do samoregeneracji, która podnosi ich skuteczność.

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz. — Wydział Chemii UW


7. Zgrywalizowany Edukacyjny Pakiet Food Waste Management Excellency (ZEP FAME)

Projekt zakłada przygotowanie i wprowadzenie na rynek pakietu edukacyjnego (gry planszowej wraz z dodatkowymi materiałami) dla szkół, ale także rodzin. Pozwoli on dzieciom poznać zasady komponowania zbilansowanych posiłków w sposób, który jest jednocześnie ekonomiczny, jak i ekologiczny.

Gra przede wszystkim ma na celu przedstawienie w atrakcyjny sposób praktycznej wiedzy, która posłuży dzieciom i rodzicom do budowania większej świadomości żywieniowej, a dzięki temu długofalowo dbać o zdrowie i jednocześnie – ograniczyć marnowanie jedzenia. Dodatkowo gra zawiera elementy edukacji finansowej i zarządzania czasem. To bardzo szerokie spektrum umiejętności, które dzieci mogą rozwijać w przyjaznej dla siebie formie – w czasie zabawy.

Kierownik projektu: dr Michał Mijal — Wydział Zarządzania UW

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano