Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (PACTT) zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą naukowo-badawczą, łączącą świat nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Nowy katalog zawiera pełną gamę usług, jakie oferuje UKW w zakresie 19 dyscyplin naukowych. Uniwersytet prowadzi prace w ramach interdyscyplinarności naukowo-badawczej, rozwiązuje problemy o wymiarze społecznym, jak również rozwija kreatywne działania na rzecz wdrażania nowych projektów, rozwiązań oraz technologii. Naukowcy UKW — wielokrotnie nagradzani medalami za wynalazki i innowacje — mogą pochwalić się dużym doświadczeniem we współpracy z przemysłem, jak również otoczeniem społecznym i są do dyspozycji, aby zapewnić bezpośredni dostęp do wiedzy i nowych badań, sieci kontaktów istotnych dla różnego rodzaju przedsięwzięć.

W zakresie koordynacji współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorcami oraz komercjalizacji badań i wspierania przedsiębiorczości akademickiej działa Centrum Transferu Technologii i Innowacji.

Na stronie internetowej www.innowacje.ukw.edu.pl można znaleźć m.in. aktualne oferty współpracy, cyklicznie wydawany Biuletyn CTTI oraz kontakt do Brokerów Innowacji.

Pracownicy Centrum zapraszają do kontaktu i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. 

Pliki do pobrania

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano