12.09.2022 Komunikaty
Data: 30.09.2022
Miejsce wydarzenia: online
Przejdź do kalendarza pokaż na mapie

PACTT we współpracy z CZIiTT Politechniki Warszawskiej (PACTT) rozpoczął badanie efektywności współpracy polskich jednostek naukowych z otoczeniem gospodarczym. W tym celu przygotowana została ankieta skierowana do jednostek naukowych prowadzących działalność innowacyjną i współpracujących z przedsiębiorcami.

Cele prowadzonego badania

Celem badania jest diagnoza działań prowadzonych przez polskie jednostki naukowe w obszarze transferu technologii oraz współpracy z biznesem. Wynika ona z dostrzeżonej przez nas potrzeby uzupełnienia danych dotyczących transferu technologii oraz trzeciej misji jednostek naukowych zebranych w procesie parametryzacji. W ramach badania porównamy polski ekosystem innowacji w odniesieniu do doświadczeń europejskich, m.in. publikowanych przez organizację ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) zrzeszającą praktyków z zakresu transferu technologii.

Dane zebrane w ankietach zostaną zanonimizowane i opracowane bez podziału na poszczególnych uczestników badania. Wnioski opublikowane w stworzonym raporcie będą miały charakter kompleksowy i zostaną zaprezentowane z perspektywy wszystkich jednostek naukowych. Wyniki ankiety wraz z opracowaniem zostaną opublikowane i udostępnione jednostkom, które brały udział w badaniu.

Do kogo skierowana jest nasza ankieta?

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przedstawicieli Uczelni wyższych, Instytutów Naukowych PAN i Instytutów Badawczych.

Informacje dodatkowe

Okres objęty badaniem:

  • Rok 2021 (jeśli to możliwe, to prosimy o podanie danych z 31 grudnia).

Czas trwania ankiety:

  • do 30.09.2022 r.

Link do ankiety:

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano