25.08.2022 Wydarzenia
Data: 21.09.2022
Miejsce wydarzenia: Muzeum POLIN w Warszawie / online
Godzina: 09:00 - 17:00
Przejdź do kalendarza pokaż na mapie

PACTT jest partnerem pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej dotyczącej, patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego.

Jesteśmy świadkami największych zmian w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Powstanie międzynarodowego sądu cywilnego, którego stronami będą przedsiębiorcy z różnych krajów, będzie wpływało na prowadzenie działalności komercyjnej w Europie przez większość firm i instytucji naukowo-badawczych.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, chce przygotować polskich i europejskich przedsiębiorców na nadchodzące zmiany, przede wszystkim wyposażyć ich w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania w nowym systemie. W związku z tym w dniu 21 września 2022 r. – z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia JWP Rzecznicy Patentowi – odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca, patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego pt. „Ready or not? Pol-ska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki z całej Europy, który specjalizują się w tematyce ochrony patentowej oraz profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy. Odbędzie się także debata z przedstawicielami biznesu, sektora nauki i B+R. Konferencję poprowadzą: dr Tomasz Gawliczek – rzecznik patentowy i radca prawny (panel naukowy) oraz Piotr Godlewski – krajowy i europejski rzecznik patentowy (panel biznesowy).

Partnerem wydarzenia jest European Patent Litigators Association (EPLIT) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Odbędzie się ono w formule online.


Polska dotychczas nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej, jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich wynalazków w nowym systemie, a także być stronami sporów, które będą toczyć się przed Jednolitym Sądem Patentowym. Warto więc już teraz dowiedzieć się, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Udział w konferencji online jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie >> https://www.jwp.pl/konferencjaupc/

baner_prostokat.png

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano