Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (PACTT) jednogłośnie przyjęty do CIRIEC International podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 kwietnia 2022 roku. CIRIEC to organizacja, której celem jest podejmowanie i promowanie gromadzenia informacji, badań naukowych oraz publikowanie prac dotyczących sektorów gospodarki i działań zorientowanych na służbę dla ogólnego interesu społeczeństwa.

CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) jest pozarządową międzynarodową organizacją naukową organizacją z siedzibą w Liège zrzeszającą firmy, stowarzyszenia i organizacje gospodarki publicznej, ekonomii społecznej i spółdzielni. Stowarzyszenie oprócz realizcji celów naukowych służy również międzynarodowej wymianie nauki i praktyki w sektorach gospodarki. CIRIEC stara się myśleć przyszłościowo i wspierać decydentów i praktyków, a także podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, w opracowywaniu alternatywnych opcji politycznych.

Zakres przedmiotowy organizacji obejmuje:

  • Działania państwa oraz władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie gospodarki (polityka gospodarcza, regulacje)
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
  • Przedsiębiorstwa publiczne i mieszane na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym
  • „Ekonomię społeczną” (spółdzielnie, organizacje non-profit itp.)

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano