04.01.2021 Edukacja wielkopolskie

W ramach realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (PACTT) projektu z Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 (nr proj. 005/RID/2018/19), powstała publikacja pt. "Vademecum transferu technologii". Ma ona na celu zmienić postrzeganie transferu technologii z uczelni wyższych przez przedsiębiorców.

"Vademecum transferu technologii"- Jacek Wawrzynowicz

Publikacja stanowi propozycję przedstawienia istotnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia wyższa ‒ przedsiębiorca. Przedstawiono możliwości współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi w zakresie transferu technologii za pośrednictwem centrów transfer technologii i spółek celowych uczelni wyższych oraz relacje w tym zakresie. Podkreślono rolę brokerów innowacji jako ekspertów łączących środowiska uczelniane i biznesowe w transferze technologii. Odniesiono się do zagadnienia wyceny wartości nowych technologii. Omówiono zastosowanie skali oceny poziomów gotowości technologii w procesie generowania innowacji. Przybliżono zarys zagadnienia praw własności przemysłowej i zastosowania badań patentowych. Przedstawiono możliwości stosowania ochrony wyników B+R za pośrednictwem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Dokonano analizy wybranych ryzyk w poszczególnych fazach procesu generowania innowacji. Scharakteryzowano istotne warunki umów stosowanych w procesie transferu technologii, w szczególności umów licencyjnych. Zaprezentowano przykładowe modele opłat licencyjnych oraz wybrane warunki negocjacji umów komercjalizacyjnych. Pokazano proces komercjalizacji wyników B+R z perspektywy przedsiębiorcy i uczelni wyższej. Przybliżono ogólne zasady świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców. Opisano przywileje podatkowe związane z B+R dedykowane przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem centrów badawczo-rozwojowych. Wskazano na podstawowe korzyści z komercjalizacji dla uczelni wyższych i przedsiębiorców. Podano przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników B+R z uczelni wyższych do przedsiębiorstw oraz ich wdrożeń do działalności gospodarczej i/lub w efekcie na rynku.


Pobierz publikację autorstwa Jacka Wawrzynowicza (Dyrektor CIiTT UP w Poznaniu) "Vademecum transferu technologii".

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano