Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny (AmbuRespi)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny (AmbuRespi)
Wzory użytkowe
Jednostki naukowe: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedmiotem licencji jest technologia automatycznego urządzenia AmbuRespi do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag), wyposażonego w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Mobliność urządzenia zagwarantowana jest przez bateryjny system zasilania.

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętu mechatronicznego. Nie jest wymagana wyłącznie firma medyczna, bowiem urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek resuscytacyjny Ambu Bag. Główną rolę urządzenia jest zapewnienie niezawodnego napędu i sterowania podczas procesu wspomagania oddychania.

Technologia daje możliwość automatycznego uciskanie worka resuscytacyjnego w celu utrzymania wydolności oddechowo-krążeniowej u pacjentów w momencie zagrożenia życia.

Efektem działania urządzenia AmbuRespi będzie odciążenie pracownika medycznego i umożliwienie udzielenia pomocy większej liczbie pacjentów w tym samym czasie przez jedną osobę. W szczególności, w sytuacjach wypadków komunikacyjnych z dużą ilością rannych wymagających wspomagania oddychania (np. wypadek autobusu, pociągu, pożar), w czasie trwania pandemii COVID-19, u pacjentów u których funkcje układu oddechowe są upośledzone.

Korzyści z zastosowania technologii:

a) mobilność urządzenia dzięki bateryjnemu systemowi zasilania

b) możliwość ratowania życia wielu osobom jednocześnie przed jednego pracownika medycznego

c) niska cena produkcji w stosunku do konwencjonalnych układów wentylacji oddechowej

Przewagi konkurencyjne technologii:

W chwili obecnej do ratowania życia pacjentów u których występuje niewydolność oddechowa, stosowane są drogie systemy wentylacji, które znajdują się w szpitalach, karetkach czy placówkach opieki społecznej.

Zastosowane urządzenia wspomagania wentylacji AmbuRespi  daje możliwość przeszkolonej osobie udzielenia pomocy wielu pacjentom jednocześnie, w miejscu gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Technologia może mieć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu mechatronicznego - urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek Ambu Bag

b) produkcji sprzętu medycznego

Innowacyjność produktowa: na rynku nie występują urządzenia wspomagające bezpośrednio pracę ratowników medycznych, zespołów straży pożarnej i innych służb przy użyciu worka resuscytacyjnego, zwanego Ambu Bag

Innowacyjność technologiczna: wyposażenie urządzenia w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka, do typu sylwetki, wieku i charakteru obrażeń, przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 2000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 4,33% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

  • Dokumentację 3D prototypu w formacie STEP oraz film z działania prototypu.
  • Możliwość wsparcia przy tworzeniu dokumentacji produkcyjnej na odrębnych zasadach umownych.

UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.


Kontakt z Brokerem Technologii
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agnieszka Wielgórecka

tel. 725 29 28 03
e-mail: Agnieszka.Wielgorecka@zut.edu.pl

rciitt-zut-logo.jpg

Galeria zdjęć

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano