Kadry i Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Know-how
Jednostki naukowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapraszamy

teczka_grafika.png

 • przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane poprawą efektywności pracy personelu, w tym optymalizacją systemów kadrowo-płacowych i efektywnym gospodarowaniem zasobami pracy (również dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych)
 • firmy poszukujące usług związanych ze zjawiskami psychologicznymi i społecznymi zachodzącymi w miejscu pracy oraz z kształtowaniem kultury organizacyjnej

Oferujemy

 • tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń
 • projektowanie systemów premiowych
 • analizę dokumentacji firmowej pod kątem ZZL
 • analizę pracy – przygotowywanie kart opisów stanowisk pracy
 • tworzenie profili kompetencyjnych
 • wdrażanie kompleksowych procesów:
  • planowania zatrudnienia
  • rekrutacji i selekcji kadr
  • adaptacji pracowników
  • oceny okresowej pracowników (SOP)
  • szkoleń i rozwoju zawodowego
  • skutecznego motywowania
  • audyt i controlling personalny
 • diagnozowanie kultury organizacyjnej w kontekście rozwoju organizacji
 • prowadzanie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • sporządzanie ekspertyz z komunikacji i współpracy zespołowej
 • kształtowanie zachowań innowacyjnych w pracy
 • coaching dla pracowników wszystkich szczebli
 • przygotowanie i realizacja programów Assesment /Development Center
 • doskonalenie systemów komunikacji wewnętrznej i systemów zarządzania wiedzą
 • szkolenia:
  • tworzenie systemów wynagrodzeń
  • wartościowanie pracy
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • rozwój miękkich aspektów zarządzania dla managerów (osobowość, asertywność, przywództwo, konflikty, negocjacje biznesowe, komunikacja, style kierowania, zmiana organizacyjna)
  • rozwój kompetencji społecznych dla pracowników wszystkich szczebli
  • szkolenie trenerów z zakresu ZZL
  • komunikacja wewnętrzna
  • wystąpienia publiczne

Korzyści

 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zatrudnienia
 • poprawienie efektywności wykorzystania czasu pracy w firmie
 • zmniejszenie rotacji personelu i kosztów z tym związanych
 • zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, poprzez właściwe obsadzanie stanowisk, planowanie rozwoju i ścieżek karier
 • przyspieszenie obiegu informacji i dokumentów
 • wzmocnienie marki firmy, poprzez osiągnięcie wysokich ocen jako dobry pracodawca

Nasze atuty

 • wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za rozprawę doktorską „Metodyka humanizowania telepracy”
 • kwalifikacje doradcze, trenerskie i mentorskie potwierdzone certyfikatami


logo-transfer-wiedzy-i-projekty_www.jpg

Kontakt
Dział Transferu Wiedzy i Projektów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

tel. +48 12 293 59 09, 293 75 76

e-mail: transferwiedzy@uek.krakow.pl

logo_uek_zielone_pl.jpg

Kontakt
Dział Transferu Wiedzy i Projektów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

tel. +48 12 293 59 09, 293 75 76

e-mail: transferwiedzy@uek.krakow.pl

logo_uek_zielone_pl.jpg

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano