Program ON-BOARDINGPro kształtujący proaktywną postawę radzenia sobie w środowisku pracy przez nowo zatrudnianych pracowników

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Program ON-BOARDINGPro kształtujący proaktywną postawę radzenia sobie w środowisku pracy przez nowo zatrudnianych pracowników
Know-howOprogramowanie
Jednostki naukowe: Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo_on-boardingpro.jpg

Pracownicy naukowi Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach konkursu „TANGO 4" opracowali nowe rozwiązanie w obszarze on-boardingu.

Stworzone narzędzie to program ON-BOARDINGPro kształtujący proaktywną postawę radzenia sobie w środowisku pracy przez nowo zatrudnianych pracowników.

Aktualna sytuacja rynkowa to szereg zmian i wyzwań dla pracodawców m.in. w obszarze zatrudniania nowych pracowników i rozwoju istniejącej kadry pracowniczej:

 • zapotrzebowanie na pracowników wykazujących inicjatywę w samo działaniu,
 • proaktywna postawa pracownicza w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych,
 • gotowość pracowników do samodoskonalenia,
 • wzmacnianie identyfikacji pracowników z organizacją,
 • zapotrzebowanie na pracowników łatwo dostosowujących się do zmian i gotowych do kreowania własnej przyszłości,
 • odporność organizacji i kadry pracowniczej na działanie nieoczekiwanych i/lub kluczowych czynników zewnętrznych takich jak: pandemie, konflikty dyplomatyczne i militarne, zmiany migracyjne ludności i demograficzne itp. mających wpływ na funkcjonowanie organizacji w przestrzeni gospodarczej.

Pomocą w umiejętnym wprowadzeniu pracownika w strukturę i funkcjonowanie firmy są w tym przypadku dostępne na rynku wersje programów on-boardingowych, które jednak często skupiają się na potrzebach samego pracownika pomijając korzyści pracodawcy i organizacji np. w obszarze monitorowania postępów pracownika we wdrażaniu i kształtowaniu pozyskiwanych umiejętności.

Wzbogacony program ON-BOARDINGPro wspiera rozwój proaktywnej postawy wśród pracowników i wychodzi naprzeciw oczekiwań pracodawców.

Co może zyskać pracodawca wdrażając nasz produkt w swojej organizacji? Poniżej przedstawiamy zalety nowego rozwiązania on-boardingowego:

 • rozwój kompetencji kadry pracowniczej i proaktywnego podejścia do podejmowania zadań zawodowych,
 • wzmocnienie więzi w relacji pracownik – organizacja,
 • integracja nowo zatrudnianych pracowników z zespołem pracowniczym,
 • diagnoza umiejętności, zakresu kompetencji i potencjału w radzeniu sobie pracownika w środowisku pracy,
 • wypracowanie adaptacyjności pracownika na miarę potrzeb organizacji,
 • monitoring pracy uczestnika programu i jej rezultatów przez pracodawcę w czasie rzeczywistym,
 • opieka eksperta w czasie trwania szkolenia oraz opracowanie raportu dla pracodawcy.

Aktualnie została zakończona faza testowa produktu i rozpoczęła się faza wdrożeniowa, w której do udziału zapraszamy chętnych przedsiębiorców i podmioty otoczenia biznesu. Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. 32 359 20 81, e-mail: transfer@us.edu.pl


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w ramach konkursu "TANGO 4" pt. " Opracowanie autorskiego programu ON-BOARDINGPro wspierającego proaktywność pracownika w procesie adaptacji do miejsca pracy w formie e-szkolenia."

Pliki do pobrania

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano