ThoraxPlanner – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie do automatycznego planowania implantacji stent-graftów do tętniaka aorty

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ThoraxPlanner – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie do automatycznego planowania implantacji stent-graftów do tętniaka aorty
Know-howOprogramowanie
Jednostki naukowe: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Nowatorski program komputerowy pn. ThoraxPlanner, dokonujący wyboru w sposób całkowicie niezależny i automatyczny protezy naczyniowej (tzw. „stent-graftu”), w celu optymalnego leczenia tętniaków aorty piersiowej. Mechanizm programu oparty jest o działanie sztucznej inteligencji oraz algorytmy matematyczne, a efektem pracy tego programu jest optymalizacja pracy chirurgów naczyniowych w przypadkach leczenia planowanego tętniaków aorty piersiowej.

W klasycznym modelu działania, bez użycia opisywanego rozwiązania, lekarz musi dokładnie ocenić tomografię komputerową celem doboru protezy wewnątrznaczyniowej („stent-graftu”) oraz wykonać pomiary w kilkunastu regionach aorty, dotyczące aktualnych średnic, długości oraz kątów pomiędzy fragmentami aorty. Na ich podstawie wybierany jest stent-graft z obszernej listy produktów, tak aby proteza była odpowiednia i właściwie dopasowana w każdym regionie aorty. Na rynku dostępnych jest kilkunastu producentów stent-graftów, których produkty często różnią się budową, strukturą zewnętrzną i formą zakończenia, zatem różnią się pomiędzy sobą wymogami dotyczącymi aktualnych warunków anatomicznych aorty danego pacjenta. Rozmiary i kody różnych produktów również różnią się zupełnie pomiędzy producentami.

ThoraxPlanner jest odpowiedzią na niedogodności związane ze standardową procedurą. Jego funkcjonowanie oparte jest na sieciach neuronowych, samodzielnie rozpoznających w obrazach z angiotomografii komputerowej zmieniony chorobowo obszar aorty objętej procesem tętniakowatego poszerzenia. Dysponując trójwymiarowym modelem rozpoznanego tętniaka i używając algorytmów matematycznych, program może samodzielnie dokonać pomiaru określonych średnic, długości i kątów fragmentów aorty. Te wartości są niezbędne do doboru właściwego typu stent-graftu dla tętniaka aorty. Dalszy proces decyzyjny oprogramowania odbywa się z zastosowaniem algorytmów wyboru dopuszczalnych modułów stent-graftu do struktury anatomicznej danego tętniaka. Program uwzględnia zbiór produktów wszystkich producentów stent-graftów dopuszczonych do obrotu wyrobami medycznymi w Polsce w celu optymalnego doboru właściwego zestawu modułów do protezy.

ThoraxPlanner to unikatowe oprogramowanie, umożliwiające automatyczny i w pełni niezależny od lekarza proces doboru stent-graftów do struktury anatomicznej leczonego tętniaka.

 Odbiorcy produktu:

  •  Placówki służby zdrowia, oddziały angiologiczne


Kontakt z Brokerem Technologii

Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

pum-ctt.jpg

tel. +48 91 480 08 75
e-mail: cttpum@pum.edu.pl

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano