Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazdka 12V (VentiAidEvo)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazdka 12V (VentiAidEvo)
Wzory użytkowe
Jednostki naukowe: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedmiotem licencji jest technologia urządzenia medycznego wspierającego wydolność krążeniowo - oddechową pacjentów, wyposażonego w układ kontrolno-sterujący i zasilanym z gniazdka 12V lub systemem bateryjnym. 

Charakterystyką urządzenia VentiAid jest możliwość precyzyjnego wysterowania parametrów wentylacji za pomocą prostej instrukcji zintegrowanej z urządzeniem do podtrzymania wentylacji przez niewykfalifikowany personel.

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętu medycznego. Główną rolę urządzenia jest zapewnienie niezawodnego napędu i sterowania podczas procesu wspomagania oddychania.

Technologia daje możliwość wspomagania resuscytacji oddechowej  człowieka przy niewydolności oddechowo-krążeniowej,  wykorzystując sterowane mikroprocesorowo, przenośne urządzenie, zasilane napięciem 12V i systemem bateryjnym.

Efektem działania urządzenia VentiAid będzie odciążenie  pracowników medycznych w czasie ratowania życia i umożliwienie udzielenia pomocy przez niewykfalifikowany personel. 

Urządzenie VentiAid wyposażone będzie w prostą instrukcję zintegrowana z urządzeniem, co daje możliwość wykorzystywania go w środkach komunikacji masowej jak pociągi i transport miejski, w których w razie potrzeby, w sytuacjach kryzysowych, będzie mógł być wykorzystywany do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych.

Korzyści z zastosowania technologii:

a) mobilność urządzenia dzięki bateryjnemu systemowi zasilania

b) możliwość ratowania życia przed przyjazdem wykwalifikowanych służb medycznych

c) pełna automatyzacja urządzenia

c) niska cena produkcji w stosunku do konwencjonalnych układów wentylacji oddechowej

W chwili obecnej do ratowania życia pacjentów u których występuje niewydolność oddechowa, stosowane są drogie systemy wentylacji, które znajdują się w szpitalach, karetkach czy placówkach opieki społecznej.

Zastosowanie urządzenia wspomagania wentylacji AmbuRespi  daje możliwość szybkiego udzielenia pomocy przez osoby niewykwalifikowane, pacjentom niewydolnym oddechowo, w miejscu gdzie takie urządzenie to się znajduje.

Technologia może znaleźć zastosowanie w branży produkcji sprzętu medycznego.

Innowacyjność produktowa: urządzenie jest autonomicznym, lekkim układem wspomagania wentylacji człowieka, zasilanym z gniazdka 12V, obecnego w każdym pojeździe, a dzięki prostej instrukcji umożliwiające obsługę przez osoby niewykfalifikowane

Innowacyjność technologiczna: urządzenie sterowane jest w oparciu o układ mikroprocesorowy z dwoma nastawami z precyzyjną regulacją, co daje prosty nastaw parametrów wentylacji.

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 2000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 4,33% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii.

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

  • Dokumentację 3D prototypu w formacie STEP oraz film z działania prototypu.
  • Możliwość wsparcia przy tworzeniu dokumentacji produkcyjnej na odrębnych zasadach umownych

UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.


Kontakt z Brokerem Technologii
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agnieszka Wielgórecka

tel. 725 29 28 03
e-mail: Agnieszka.Wielgorecka@zut.edu.pl

rciitt-zut-logo.jpg

Galeria zdjęć

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano