Wyszystkie
Akademia Morska w Szczecinie

ARE Oprogramowanie do obsługi procesu wydawniczego czasopisma

Oprogramowanie do obsługi procesu wydawniczego czasopisma. Ma wspomagać współpracę na linii Autor – Recenzent – Redaktor / Edytor.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aplikacja mobilna wspomagająca wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych

Do dzisiaj zastosowanie technik projekcyjnych, zwiększających jakość zbieranych informacji poprzez zmniejszenie poziomu deklaratywności w uzyskiwanym materiale badawczym, nadal zazwyczaj opiera się na elementach takich jak kartka, pisaki.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano