Gdański Uniwersytet Medyczny
Aparat do zbierania kondensatów wydychanego powietrza
Patenty / Zgłoszenia patentowe
Jednostki naukowe: Gdański Uniwersytet Medyczny
Numer zgłoszenia / patentu: 438534

Urządzenie do nieinwazyjnego pobierania kondensatów gazów oddechowych. Dzięki wykorzystaniu spektrometrii mas uzyskany materiał biologiczny badany jest w kierunku identyfikacji związków biogennych, w szczególności profili aminokwasowych wśród pacjentów z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, zespołem nerczycowym oraz cukrzycą.


Kontakt z Brokerem Technologii
Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

tel. +48 58 349 10 09, 58 349 11 85

e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl

logo-gumed-male.jpg

Aparat do zbierania kondensatów

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano