Akademia Morska w Szczecinie
Diagnostyka systemów ze zwielokrotnionymi elementami funkcjonalnymi
Patenty / Zgłoszenia patentowe
Jednostki naukowe: Akademia Morska w Szczecinie
Numer zgłoszenia / patentu: PAT.217302,P.427648 Wzór przemysłowy: Wp.27118
Poziom gotowości technologicznej TRL 6
Rozwiązanie cechuje się wysokim stopniem uniwersalności. Może być wykorzystane do diagnozowania nieszczelności zaworów rozruchowych okrętowych tłokowych silników spalinowych z zaworami rozruchowymi na głowicach silnika.

Analogicznie jak diagnozując zawory rozruchowe, można rejestrować:

  • zakłócenia w chłodzeniu wodą wysokotemperaturową poszczególnych układów cylindrowych silnika,
  • zakłócenia w chłodzeniu tłoków wodą/olejem,
  • odchylenia temperatur spalin na wylocie z cylindrów silnika,
  • temperaturę smarowania wodzików silników wolnoobrotowych.

We wszystkich wymienionych przypadkach układ będzie dokładnie taki sam, różnice są tylko w liczbie i rodzaju czujników oraz ewentualnych nastawach urządzenia.

Ponadto zaprezentowane rozwiązanie może nadzorować nie tylko temperatury, ale i ciśnienia, przepływy, naprężenia, prędkości, położenia itp. Istotne jest, aby nadzorowany system cechował się zwielokrotnieniem diagnozowanych układów funkcjonalnych tu: cylindry silnika okrętowego.

Detektor może więc znaleźć zastosowanie w systemach produkcyjnych i przetwórczych różnego typu.

Zakres branżowy
  • energetyka,
  • transport,
  • górnictwo morskie,
  • okrętownictwo,
  • systemy produkcyjne i przetwórcze.
Typ oczekiwanej współpracy

Licencja lub współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach lub sprzedaż wynalazku.


Kontakt z Brokerem Technologii
Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie

Dorota Ziółkiewicz

tel. +48 91 48 09 696

e-mail: d.ziolkiewicz@am.szczecin.pl

XxkI1AFNI9sKKsKelxG4L8BgpEfTeGq2oQAAAAAS

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano