Gdański Uniwersytet Medyczny
Nakładka ekranująca do dermoskopów
Patenty / Zgłoszenia patentowe
Jednostki naukowe: Gdański Uniwersytet Medyczny
Numer zgłoszenia / patentu: 439349

Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy eliminująca wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych.

Wynalazek zmniejsza natężenie pola magnetycznego do poziomu dopuszczalnego przez producentów kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych, zapewniając możliwość bezpiecznego badania zmian skórnych dermoskopem z wbudowanym magnesem, a jednocześnie nie wpływając na jakość obrazu dermoskopowego oraz komfort pacjenta podczas przeprowadzania badania.


Kontakt z Brokerem Technologii
Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

tel. +48 58 349 10 09, 58 349 11 85

e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl

logo-gumed-male.jpg

Nakładka ekranująca do dermoskopów

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano