Wyszystkie
Gdański Uniwersytet Medyczny

Narzędzie do badania przenikania pestycydów przez skórki owoców i warzyw

Nowatorskie zastosowanie fragmentu rośliny jako membrany w komorze dyfuzyjnej typu Franza umożliwia m.in. określenie, które pestydycy adsorbują jedynie na powierzchni, a które penetrują przez skórkę i kumulując się powodują skażenie żywności.
Uniwersytet Warszawski

Nowy szczep ekstremofilnej mikroalgi

Zespół naukowców z CeNT UW wyhodował nowy szczep ekstremofilnej mikroalgi. Potencjalnie można ją wykorzystać w przemyśle paliwowym, farmaceutycznym, w ochronie środowiska, a także w fundamentalnych badaniach – genetyce, biologii i ewolucji komórki.
Uniwersytet Warszawski

Organożel - nowa metoda przywracania barw starym obrazom

Opracowany przez chemików materiał to rodzaj organożelu opartego na sieci polimerowej wzmocnionej nanostrukturami. Organożel zawiera specjalnie opracowaną mieszaninę rozpuszczalników, która rozpuszcza i usuwa masę woskowo-żywiczną z obrazu.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologia i urządzenie do krzywoliniowego formowania drewnianej łuszczki falistej

Przedmiotem technologii jest sposób i urządzenie do ciągłego wytwarzania suchej wstęgi faliście zagiętej łuszczki z różnych gatunków drewna.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sposób separacji kwasu moczowego z pomiotu drobiowego lub obornika drobiowego

Przedmiotem technologii jest sposób separacji kwasu moczowego z pomiotu drobiowego dzięki zastosowaniu układu elektrodialitycznego.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stół wielorowkowy

Przedmiotem technologii jest stół wielorowkowy, który posiada funkcje określania nierównomierności poprzecznej rozkładu cieczy opryskowej oraz nierównomierności wzdłużnej rozkładu cieczy.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano