Wyszystkie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kratownica drewniana

Przedmiotem technologii jest sposób wytwarzania kratownic drewnianych, w przypadku których do połączenia krzyżulca z pasami opracowane nowe złącze ciesielskie.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami stalowymi

Przedmiotem technologii jest sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami/prętami stalowymi służącymi zarówno do poprawy jakości wytwarzanych belek, jak również stanowiącymi element grzewczy służący utwardzeniu się żywicy termoutwardza.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej gęstości

Technologia określająca sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej gęstości w jakim z wiórów drzewnych wymieszanych ze spoiwem, korzystnie klejem pMDI formuje się co najmniej trzy warstwy o zróżnicowanej grubości.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Płyty zrębkowe i sposób ich wytwarzania

Przedmiotem technologii jest płyta ze zrębek mająca budowę jedno- lub wielowarstwową.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Innowacyjna technologia produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta

W technologii okreslono nową koncepcję wstępnej obróbki materiału roślinnego z zastosowaniem procesu kawitacji połączonej z obróbką chemiczną.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano