Filtruj wiadomości

Człowiek, nauka, biznes - Podcast Politechniki Poznańskiej

30.01.2023
Politechnika Poznańska (PACTT) wprowadza po raz pierwszy w eter podcasty, których tematyka koncentruje się na trzeciej misji uczelni. Autorzy i goście poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące równowagi między nauką i społeczną odpowiedzialnością w prowadzeniu działalności gospodarczej.

„Demo Day Innowacji 4.0” w Krakowie

25.01.2023
Centra Transferu Technologii pięciu największych krakowskich uczelni z PACTT: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wspólnie organizują „Demo Day Innowacji 4.0”.

Usłyszałam, że obowiązkiem uczonego jest nieposłuszeństwo - Paulina Szewczyk, dyrektor CTT Politechniki Poznańskiej

22.11.2022
Interesująca rozmowa z dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (PACTT), która została opublikowana w październiku 2022 roku na łamach "Głosu Politechniki".

Śniadanie z przedsiębiorcą - spotkanie świata nauki i biznesu (23.06.2022)

14.06.2022
Zapraszamy na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcą", które odbędzie się dn. 23.06.2022 w godz. 10:00-12:00, Stacja Doświadczalna w Garlicy Murowanej ul. Marmurowa 5, 32-087 Garlica Murowana. Spotkanie dotyczyć będzie branży nauki leśne oraz biotechnologia i ogrodnictwo.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przyjęty w poczet członków CIRIEC International

06.06.2022
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (PACTT) jednogłośnie przyjęty do CIRIEC International podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 kwietnia 2022 roku. CIRIEC to organizacja, której celem jest podejmowanie i promowanie gromadzenia informacji, badań naukowych oraz publikowanie prac dotyczących sektorów gospodarki i działań zorientowanych na służbę dla ogólnego interesu społeczeństwa.

ITAR - Innowacje Tarnowskie w hołdzie Szczepanikowi

28.03.2022
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (PACTT) aktywnie włącza się w obchody 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika – związanego z Tarnowem wynalazcy, pioniera i innowatora. Z tej okazji organizuje targi pod nazwą ITAR – Innowacje Tarnowskie. Będzie to doskonała okazja do promowania wynalazków i innowacji gospodarczych oraz naukowych. Impreza odbędzie się 14 czerwca 2022 roku w kampusie Uczelni.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano